ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 15 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda churg- strauss sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 47-52

Serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda churg- strauss sendromu

Özlem Göçmez1, Mehmet Çelebisoy1, Tolga Özdemirkıran1, Figen Tokçuoğlu1, Diler Hülya Canbaz1, Fazıl Celal2
1Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi 2. Nöroloji Kliniği, İzmir
2Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği, İzmir

Santral sinir sisteminin iskemik ve/veya hemorajik lezyonlarının nadir nedenlerinden biri sistemik vaskülitlerdir. Churg-Strauss Sendromu (CSS) da santral sinir sistemini tutabilen sistemik bir vaskülittir. Burada serebral iskemik ve hemorajik lezyonları olan bir olguda nadir inme nedenlerinden olan CSS, literatür eşliğinde sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İskemik infarkt, hemorajik infarkt, Churg-Strauss Sendromu

Churg-strauss syndrome with cerebral ischemic and hemorrhagic lesions: case report

Özlem Göçmez1, Mehmet Çelebisoy1, Tolga Özdemirkıran1, Figen Tokçuoğlu1, Diler Hülya Canbaz1, Fazıl Celal2
1Atatürk Education And Investigation Hospital 2nd Neurology Clinic, İzmir
2Atatürk Education And Investigation Hospital Radiology Clinic, İzmir

One of the rare cause of ischemic and/or hemorrhagic lesions in central nervous system is systemic vasculitis. Churg-Strauss Syndrome (CSS) is a systemic vasculitis which can involve central nervous system. In this report, CSS which is a rare cause of stroke was presented by means of literature in a case who had cerebral ischemic and hemorrhagic lesions.

Keywords: Ischemic infarct, hemorrhagic infarct, Churg-Strauss Syndrome

Özlem Göçmez, Mehmet Çelebisoy, Tolga Özdemirkıran, Figen Tokçuoğlu, Diler Hülya Canbaz, Fazıl Celal. Churg-strauss syndrome with cerebral ischemic and hemorrhagic lesions: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2009; 15(2): 47-52

Sorumlu Yazar: Özlem Göçmez, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w