ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebral Venöz Tromboza Bağlı Çoklu Kraniyal Sinir Paralizisi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 25-28 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.40327

Serebral Venöz Tromboza Bağlı Çoklu Kraniyal Sinir Paralizisi

Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak
Ankara Numune Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Serebral venöz tromboz (SVT ) serebrovasküler hastalıklar arasında nadir karşılaşılan bir klinik tablodur. Baş ağrısı, nöbet ve fokal nörolojik defisit en sık görülen bulgulardır. SVT’ye bağlı multipl kraniyal sinir paralizisi ise nadir görülmektedir ve patolojisi net değildir. Görüntülemede kraniyal sinir paralizisini açıklayacak bir patoloji olmaması tanıdan şüphe ettirmektedir ancak hastalığın bilinmesi erken tanı ve tedavi olanağı sağlamaktadır. Bu olgu ile SVT’ye bağlı nadir de olsa multipl kraniyal sinir paralizisinin görülebileceğini ve tedaviye yanıtın iyi olduğunu vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Serebral venöz tromboz, çoklu kraniyal sinir paralizisi, puerperium.

Multiple Cranial Nerve Palsy Due to Cerebral Venous Thrombosıs

Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak
Ankara Numune Training And Research Hospital, Neurology Clinic, Ankara

Cerebral venous thrombosis (CVT) is a rare clinical condition between cerebrovasculer diases. The most common findings are headache, seizure and focal neurological deficit. Multiple cranial nerve palsy due to CVT is rarely seen and it is not clear pathology. A pathology that could explain the lack of cranial nerve imaging is carrying suspected diagnosis but the disease is known to provide early diagnosis and treatment. We want to emphasize with this case multipl cranial nerve palsy due to CVT is seen rarely and good response to treatment.

Keywords: Cerebral venous thrombosis, multipl cranial nerve palsy, puerperium.

Esra Eruyar, Hanife Küçükyıldız, Şule Bilen, Mehmet Mühürdaroğlu, Neşe Öztekin, Fikri Ak. Multiple Cranial Nerve Palsy Due to Cerebral Venous Thrombosıs. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 25-28

Sorumlu Yazar: Esra Eruyar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w