ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 73-77 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.41275

Akut anterior spinal arter oklüzyonu: Difüzyon MR lezyon karakteristikleri ve zaman içindeki değişimi

Halil Önder1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, İrsel Tezer1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anterior spinal arter oklüzyonu veya diğer adıyla spinal strok tanısında difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) yararlı olmakla birlikte spinal kordun akson yoğunluklu yapısı nedeniyle lezyonların DAG ve ADC (apparent diffusion coefficient) karakteristikleri diğer stroklardan önemli farklılıklar gösterir ve sinyal özelliklerinin zaman içindeki değişimi de yeterince çalışılmamıştır. Bu olgu raporunda spinal iskeminin difüzyon karakteristikleri ve bunların zamansal değişimi demonstre edilmiş, ve klinik önemi ile fizyopatolojisi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Spinal stroke, difüzyon, akson, manyetik rezonans

Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics

Halil Önder1, Ethem Murat Arsava1, Rahsan Göçmen2, Kader Karlı Oğuz2, İrsel Tezer1, Mehmet Akif Topçuoğlu1
1Department Of Neurology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey
2Department Of Radiology, Hacettepe University Faculty Of Medicine, Ankara, Turkey

Diffusion weighted imaging (DWI) is useful in the diagnosis of anterior spinal artery occlusion, also called as acute spinal stroke. Because of higher density of axonal structures in spinal cord, DWI and ADC (apparent diffusion coefficient) imaging characteristics of ischemic lesions show important differences from strokes occurring in other territories. Furthermore, DWI signal changes over time has not been studied sufficiently in spinal strokes. We herein present a case vignette with acute spinal stroke to remind imaging features and to describe imaging follow-up enabling us to discuss on the pathophysiology of this entity.

Keywords: spinal stroke, diffusion, axon, magnetic resonance

Halil Önder, Ethem Murat Arsava, Rahsan Göçmen, Kader Karlı Oğuz, İrsel Tezer, Mehmet Akif Topçuoğlu. Acute anterior spinal artery occlusion: Temporal evolution of diffusion MRI lesion characteristics. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 73-77

Sorumlu Yazar: Halil Önder, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w