ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Sildenafil kullanımını takiben gelişen geçici iskemik atak [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 23-24 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.43153

Sildenafil kullanımını takiben gelişen geçici iskemik atak

Tuba Aydemir Özcan1, Hasan Meral2
1Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ordu
2Çanakkale Anadolu Hastanesi Nöroloji Kliniği, Çanakkale

Sildenafil erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan bir fosfodiesteraz tip 5 (PDE5) inhibitörüdür. Santral sinir sistemindeki
etkilerine dair yeterli bilgi bulunmamaktadır. Biz 42 yaşında bir erkek hastada sildenafil kullanımıyla zamansal ilişkili
olarak ortaya çıkan geçici iskemik atak olgusunu sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Geçici iskemik atak, sildenafil, PDE5 inhibitörü.

Transient ischemic attack after intake of sildenafil

Tuba Aydemir Özcan1, Hasan Meral2
1Ordu University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Ordu
2Çanakkale Anadolu Hospital Neurology Clinic, Çanakkale

Sildenafil is an inhibitör of phosphodiesterase type 5 (PDE5), prescribed for erectile dysfunction. There is not enough
information about its effects on the central nervous system. Here, we report a 42-year-old male presented with transient
ischemic attack in temporal relationship of sildenafil usage.

Keywords: Transient ischemic attack, sildenafil, PDE5 inhibitor.

Tuba Aydemir Özcan, Hasan Meral. Transient ischemic attack after intake of sildenafil. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(1): 23-24

Sorumlu Yazar: Tuba Aydemir Özcan, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w