ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
FUZİFORM SUPERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 87-89

FUZİFORM SUPERİOR SEREBELLAR ARTER ANEVRİZMASI VE ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ: Olgu Sunumu

Tolga ÖZDEMİRKIRAN1, Özlem GÖÇMEZ1, Mehmet ÇELEBİSOY1, İsmail ORAN2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, İzmir
2Ege Üniversitesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, İzmir

Superior serebellar arter anevrizmaları, intrakranial posterior sirkülasyon anerizmalarının %0,25-%0,66’sını oluşturur. Fuziform tipteki süperior serebellar arter anevrizmaları ise oldukça nadirdir ve literatürde nadiren bildirilmiştir. Fuziform anevrizmalar tüm anevrizmalar içinde tedavi edilmesi zor olan küçük bir gruptur. Literatürdeki sınırlı sayıdaki vaka için belirtilen tedavi yaklaşımları cerrahi ve endovasküler oklüzyondur. Biz de endovasküler koagülasyon yöntemi ile başarılı bir şekilde tedavi edilen orijinal bir vakayı sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Superior serebellar arter, anevrizma, endovasküler tedavi.

FUSIFORM ANEURYSM OF THE SUPERIOR CEREBELLAR ARTERY AND IT’S ENDOVASCULAR TREATMENT: Case Report

Tolga ÖZDEMİRKIRAN1, Özlem GÖÇMEZ1, Mehmet ÇELEBİSOY1, İsmail ORAN2
1
2

Superior cerebellar artery aneurysms are %0,25- %0,66 of all intracranial posterior circulation aneurysms. Fusiform superior cerebellar artery (SCA) aneurysms are quite rare and occasionally reported in the literature. Fusiform aneurysms are a small group of cerebral aneurysms among the most difficult to treat. The therapeutic approaches in the limited number cited in the literature include surgery and endovascular occlusion. Here we report an original case treated with endovascular occlusion.

Keywords: Superior cerebellar artery, aneurysm, endovascular treatment.

Tolga ÖZDEMİRKIRAN, Özlem GÖÇMEZ, Mehmet ÇELEBİSOY, İsmail ORAN. FUSIFORM ANEURYSM OF THE SUPERIOR CEREBELLAR ARTERY AND IT’S ENDOVASCULAR TREATMENT: Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 87-89
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w