ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Hastada Gelişen Pulmoner Emboli nedeniyle Birinci Haftanın Sonunda Verilen Trombolitik Tedavi: Olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 62-64 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.44154

Orta Serebral Arter İnfarktı Olan Hastada Gelişen Pulmoner Emboli nedeniyle Birinci Haftanın Sonunda Verilen Trombolitik Tedavi: Olgu sunumu

Çetin Kürşad Akpınar1, Zeynep Bebek2, Hakan Doğru3, Kemal Balcı3
1Vezirköprü Devlet Hastanesi, Nöroloji, Samsun
2Gazi Devlet Hastanesi, Nöroloji, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji A.d., Samsun

Akut iskemik inmenin ilk 4,5 saatinde ve masif pulmoner emboli tedavisinde trombolitik tedavi en sık ve en etkin kullanılan tedavi yöntemidir. Son 3 ay içerisinde iskemik inme geçirmiş olgularda trombolitik tedavinin kesin kontredike olduğu bilinmektedir. Bu yazıda orta serebral arter okluzyonuna bağlı inme geçiren bir olguya inmenin birinci haftasında gelişen pulmoner emboli nedeniyle trombolitik tedavi verilmek zorunda kalındığı anlatılmıştır. Nadir görülen ve zor bir karar gerektiren olgumuz bu yazıda sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: İskemik inme, pulmoner emboli, trombolitik tedavi

Thrombolytic treatment given at the and of the first week of stroke due to pulmonary embolism in a patient with middlee cerebral artery infarction

Çetin Kürşad Akpınar1, Zeynep Bebek2, Hakan Doğru3, Kemal Balcı3
1Vezirköprü State Hospital Neurology Department, Samsun
2Gazi State Hospital Neurology Department, Samsun
3Ondokuz Mayıs University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Samsun

Thrombolytic treatment is the most effective and commonly used method into firs 4,5 hours of acute ischemic stroke and massive pulmonary embolism. It is known that thrombolytic treatment is definitely contraindicated in cases who had an ischemic stroke into last three months. In this paper, it was reported that thrombolytic treatment had given for pulmonary embolism which developed one week after stroke in a case with stroke due to middle cerebral artery occlusion. Here, we presented a case which is rarely seen and required difficulty in deciding.

Keywords: Ischemic stroke, pulmonary embolism, thrombolytic treatment

Çetin Kürşad Akpınar, Zeynep Bebek, Hakan Doğru, Kemal Balcı. Thrombolytic treatment given at the and of the first week of stroke due to pulmonary embolism in a patient with middlee cerebral artery infarction. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 62-64

Sorumlu Yazar: Çetin Kürşad Akpınar, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w