ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Uzun süredir antikoagülan tedavisi gören olguda sıvı-kan seviyesi gösteren serebellar hematom [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 15-17

Uzun süredir antikoagülan tedavisi gören olguda sıvı-kan seviyesi gösteren serebellar hematom

Gürkan Ege1, Haluk Akman2, Haluk Caneroğlu1
1İstanbul International Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul International Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul


Fluid-blood level in cerebellar hematomas in patient receiving long-term anticoagulation therapy

Gürkan Ege1, Haluk Akman2, Haluk Caneroğlu1
1Istanbul International Hospital, Radiology Clinic, Istanbul
2Istanbul International Hospital, Neurology Clinic, Istanbul


Gürkan Ege, Haluk Akman, Haluk Caneroğlu. Fluid-blood level in cerebellar hematomas in patient receiving long-term anticoagulation therapy. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(1): 15-17

Sorumlu Yazar: Gürkan Ege, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w