ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Posterior kommünikan arter anevrizma rüptürüne bağli gelişen bilateral akut spontan subdural hematom: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 163-165

Posterior kommünikan arter anevrizma rüptürüne bağli gelişen bilateral akut spontan subdural hematom: olgu sunumu

İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın
Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara

Bu makalede posterior kommünikan arter anevrizması rüptürüne bağlı gelişen bilateral akut subdural hematom olgusu sunulmuştur. Bu olgu, posterior kommünikan arter anevrizması rüptürüne bağlı gelişen ilk bilateral akut subdural hematom olgusudur. Literatür gözden geçirilmiş ve bu oluşumun muhtemel mekanizmaları tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Subdural hematom, serebral anevrizma, spontan.

Bilateral acute spontaneous subdural hematoma caused by rupture of a posterior communicating artery aneurysm: case report

İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın
Ankara Numune Research And Training Hospital, Neurology Clinic, Ankara

A case of bilateral acute spontaneous subdural hematoma which was caused by rupture of a posterior communicating artery aneurysm is presented. This is the first case of posterior communicating artery aneurysm rupture which causes bilateral subdural hematoma. In the literature comparable cases are reviewed and possible mechanisms for this occurrence is discussed.

Keywords: Subdural hematoma, cerebral aneurysm, spontaneous.

İhsan Solaroğlu, Erkan Kaptanoğlu, Etem Beşkonaklı, Yamaç Taşkın. Bilateral acute spontaneous subdural hematoma caused by rupture of a posterior communicating artery aneurysm: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(3): 163-165

Sorumlu Yazar: İhsan Solaroğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w