ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İzole internükleer oftalmopleji ile prezente olan iki olgu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 116-119 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.47955

İzole internükleer oftalmopleji ile prezente olan iki olgu

Tuğçe Mengi1, Özge Gökmuharremoğlu1, Nazlı Hasanzadeh1, Mehmet Çelebisoy1, Mustafa Fazıl Gelal2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir

İnternükleer oftalmopleji (İNO), lezyon tarafındaki gözde adduksiyon yetersizliği ve abduksiyon yapan karşı gözde dissosiye nistagmus ile karakterize, medial longitudinal fasikül (MLF) hasarı sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Genellikle inme ve multiple skleroza bağlı olarak görülür, kafa travması sonucu ortaya çıkışı nadirdir. Vertebral arterin diseksiyonu özellikle genç hastalarda inmenin sıklıkla gözden kaçırılan bir nedenidir. Beyin sapı bulgularının ve travma öyküsünün olduğu olgularda ayırıcı tanıda vertebral arter disseksiyonu akla gelmelidir. Bu yazıda İNO kliniğiyle başvuran iki olgu tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: diseksiyon, internükleer oftalmopleji, kafa travması, vertebral arter,

Two Cases of Isolated Internuclear Ophthalmoplegia Presenting

Tuğçe Mengi1, Özge Gökmuharremoğlu1, Nazlı Hasanzadeh1, Mehmet Çelebisoy1, Mustafa Fazıl Gelal2
1Neurology Clinic Of İzmir Katip Çelebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Radiology Clinic Of İzmir Katip Çelebi University Ataturk Training And Research Hospital, İzmir, Turkey

Internuclear ophtalmoplegia (INO) is a gaze disorder caused by medial longitudinal fasciculus (MLF) injury and is characterized by impairment of adduction in the ipsilateral eye and dissociated nystagmus in the contralateral eye. INO usually develops due to lesions caused by multiple sclerosis or stroke, and rarely to head trauma. Disseciton of vertebral artery is an often overlooked cause of stroke, especially in young adults. Dissection of vertebral artery should be considered in differential diagnosis in patients with clinical findings of brain stem dysfunction and a history of head trauma. This paper discusses two cases of INO.

Keywords: dissection, internuclear ophthalmoplegia, head injury, vertebral arter,

Tuğçe Mengi, Özge Gökmuharremoğlu, Nazlı Hasanzadeh, Mehmet Çelebisoy, Mustafa Fazıl Gelal. Two Cases of Isolated Internuclear Ophthalmoplegia Presenting. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 116-119

Sorumlu Yazar: Tuğçe Mengi, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w