ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Benedikt Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 68-70 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.48379

Benedikt Sendromu: Nadir Bir Olgu Sunumu

Aslı Aksoy Gündoğdu1, Dilcan Kotan2
1Sakarya Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği, Sakarya, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya, Turkey

Benedikt sendromu, mezensefalonun mediyan tegmentum bölgesinin hasarı ile ortaya çıkan nadir bir orta beyin sendromudur. En sık etiyolojik nedeni iskemidir. Bu bölgenin iskemisine sıklıkla posteriyor serebral arter veya baziler arterin paramediyan dallarının tıkanıklığı neden olmaktadır. Kliniğinde ipsilateral okülomotor sinir paralizisi, kontralateral hemiparezi, hemihipoestezi, hemiataksi ve kore veya tremor görülmektedir. Bu yazıda, nörolojik ve nöroradyolojik bulguları ile tanı alan, kardiyoembolik inme nedeniyle gelişen bir Benedikt sendromu olgusu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Benedikt sendromu, iskemik inme, orta beyin infarktı, okülomotor sinir paralizisi.

Benedikt's Syndrome: A Rare Case Report

Aslı Aksoy Gündoğdu1, Dilcan Kotan2
1Sakarya University Research And Training Hospital, Department Of Neurology, Sakarya, Turkey
2Sakarya University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sakarya, Turkey

Benedikt syndrome is a rare midbrain syndrome which is associated with the damage of the median mesencephalic tegmentum. The most common etiology of this syndrome is ischemic stroke. The occlusion of the posterior cerebral artery or the paramedian branches of the basilar artery results with the ischemia of this midbrain territory. Ipsilateral occulomotor cranial nerve palsy, contralateral hemiparesis, hemihypoesthesia, hemiataxia and korea or tremor are the clinical symptoms of this syndrome. In this article, we reported a case of Benedikt syndrome with an etiologic cause of cardioembolic stroke, who was diagnosed by the neurological examination and neuroradiological findings.

Keywords: Benedikt's syndrome, ischemic stroke, midbrain infarction, occulomotor nerve palsy

Aslı Aksoy Gündoğdu, Dilcan Kotan. Benedikt's Syndrome: A Rare Case Report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(2): 68-70

Sorumlu Yazar: Aslı Aksoy Gündoğdu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w