ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 14 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İSKEMİK İNME İLE İLİŞKİLİ SAF DİZARTRİ KAVRAMI:Küçük kortikal infarkt sonrası dil felci ile birlikte saf dizartri [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 91-94

İSKEMİK İNME İLE İLİŞKİLİ SAF DİZARTRİ KAVRAMI:Küçük kortikal infarkt sonrası dil felci ile birlikte saf dizartri

Figen VARLIBAŞ1, Duygu AYGÜN1, Cihat ÖRKEN1, Mehmet GENCER1, Kemal TUTKAVUL1, Hülya TİRELİ1
Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbu

Dizartrinin yalnız başına ya da önde gelen bulgu olduğu durumlar saf ya da izole dizartri kavramı olarak tanımlanmaktadır. Genellikle kortiko-bulber yolların lezyonlarında, özellikle de internal kapsul, lentikulo-kapsuler bölge ve pons lezyonlarında bildirmiş, kortikal lezyon sonrası ise çok az sayıda olgu sunumları ile rapor edilmiştir. Beraberinde silik bulgular şeklinde fasiyal parezi, refleks canlılığı, dil hareket bozukluğu gibi muayene bulguları olabilir. Kortikal lezyon sonrası saf dizartri ile beraber dil felci çok çok daha nadir bir klinik tablodur. Bu yazıda presentral girus lateral kortikal bölge lezyonu sonrası dil felci ile beraber dizartri gelişen bir olgu incelenmiş, iskemik inme sonrası saf dizartri kavramı ve küçük kortikal lezyon sonrası dil felci gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Saf dizartri, izole dizartri, dil felci.

THE PURE DYSARTHRIA RELATED TO ISCHEMIC STROKE:Pure dysarthria with glossoplegia after small cortical lesion

Figen VARLIBAŞ1, Duygu AYGÜN1, Cihat ÖRKEN1, Mehmet GENCER1, Kemal TUTKAVUL1, Hülya TİRELİ1

The situations which dysarthria is the sole or prominent manifestation are defined as pure or isolated dysarthria. Usually corticobulbar pathways, especially lenticulocapsular and basis pontis regions were reported to be involved. Very few cases of cortical lesions were reported. Together with pure dysarthria, indistinct examination findings such as facial weakness, increased tendon reflexes, tongue movement disorders can be seen. Pure dysarthria with glossoplegia is a rare clinical finding after small cortical lesion. In this case report, we present a patient having glossoplegia with dysarthria after a precentral gyrus lateral cortical lesion. The concept of pure dysarthria related to ischemic stroke and glossoplegia after small cortical lesion has been reviewed.

Keywords: Pure dysarthria, isolated dysarthria, glossoplegia.

Figen VARLIBAŞ, Duygu AYGÜN, Cihat ÖRKEN, Mehmet GENCER, Kemal TUTKAVUL, Hülya TİRELİ. THE PURE DYSARTHRIA RELATED TO ISCHEMIC STROKE:Pure dysarthria with glossoplegia after small cortical lesion. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2008; 14(3): 91-94
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w