ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Serebrovasküler hastalıklarda prognostik faktörlerin gözden geçirilmesi: klinik izleme ait faktörler [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 59-65

Serebrovasküler hastalıklarda prognostik faktörlerin gözden geçirilmesi: klinik izleme ait faktörler

Taşkın Duman, Hava Özlem Dede
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay

Yüksek özürlülük ve ölüm oranlarına sahip olan serebrovasküler hastalıklar, klinik nöroloji uygulamasında hekimlerin ilerleyişine hakim olmayı ve hakkında kesin bilgilerle öngörüde bulunmayı en çok istedikleri hastalıklar arasındadır. Ancak bir çok farklı değişkenin aynı zamanda etkili olması nedeniyle inme prognozunu tahmin edebilmek çoğu zaman güçlükler içermektedir. Serebrovasküler hastalıkta prognoz konusunda hekime yol gösterebilecek parametreler hastaya bağlı, klinik izlemde gözlenen değişkenlere bağlı, tanısal yönteme ve tedavi yaklaşımına bağlı olan parametreler olarak sınıflandırılabilir. Klinik izlemde gözlenen değişkenler içinde motor defisit, afazi, anosognozi, hemianopsi, motor defisit, demans, idrar inkontinansı, iskemi sonrası hipoksi, ateş yüksekliği, uyku bozukluğu, semptomların düzelme hızı ve hareket bozuklukları varlığının prognostik değerleri bu derleme kapsamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Prognoz, inme, iskemi, klinik izlem, hemianopsi.

Tthe review of prognostic factors in cerebrovascular diseases: factors of clinical monitoring

Taşkın Duman, Hava Özlem Dede
Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Hatay

Cerebrovascular diseases which has high morbidity and high mortality rates are among the disease that doctors interested in neurology require to master the most and predict with precise knowledge of it. However, in the cases of stroke, it is hard to forecast the medical prognosis due to the various parameters that are effective in the disease. The parameters that can lead the doctors in cerebrovascular disease prognosis can be classified as the parameters that depend on the patient, the parameters that depend on the observed variables in the clinical monitoring, the parameters that depend on the diagnostic methodology and the parameters that depend on the treatment modality. The presence of motor deficits, aphasia, anosognosia, hemianopsi, motor deficit, dementia, urinary incontinance, post ischaemia hypoxia, high fever, sleep disorder, recovery rate of symptoms, prognostical rates of the presence of movement disorder are the observed variables in the clinical monitoring and they are investigated in the scope of this review.

Keywords: Prognosis, stroke, ischemia, clinical monitoring, hemianopsia.

Taşkın Duman, Hava Özlem Dede. Tthe review of prognostic factors in cerebrovascular diseases: factors of clinical monitoring. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 59-65

Sorumlu Yazar: Taşkın Duman, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w