ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 6 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Esansiyel trombositemiye bağlı yaygın serebral venöz tromboz [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 77-79

Esansiyel trombositemiye bağlı yaygın serebral venöz tromboz

Nilda Turgut1, Nurgül Aydın1, Yahya Çelik1, Burhan Turgut2, Muzaffer Demir2, Ufuk Utku1, Özden Vural2
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Edirne
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahiliye Anabilim Dalı, Edirne

Serebral venöz tromboz etyolojisinde birçok neden bulunmakla birlikte, hiperkoagulabilite önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmada son bir aydır giderek artan başağrısı, bulantı, kusma nedeni ile servisimize yatan, daha önce hiçbir yakınması olmayan 34 yaşındaki bayan hasta bildirilmiştir. Hastanın yapılan nörolojik muayenesinde bilateral grade IV papilödem mevcut olup, nöroradyolojik inceleme sonucunda yaygın (superior sagittal sinus, konfluen sinium, her iki transvers ve sigmoid sinüsler) serebral venöz tromboz tespit edilmiştir. Hb 17.1 g/dl, Hct % 48.4, Lökosit 28 500 /mm3, Plt 674 000 /mm3 bulunması nedeni ile yapılan kemik iliği incelemesinde hastaya “esansiyel trombositemi “ tanısı konmuş olup, antikoagulan tedavi yanısıra ribonükleotid redüktaz inhibitörü de tedaviye eklenmiştir. Literatürde olgumuzda olduğu gibi yaygın serebral venöz tromboz olguları nadiren bildirilmiş olup, bazı hematolojik hastalıkların, endokrin bozuklukların ve anatomik varyasyonların etyolojide yer alabileceği ifade edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esansiyel trombositemi, serebral venöz tromboz, MR anjiografi

Dısseminated cerebral venous thrombosis due to essential thrombocythemia

Nilda Turgut1, Nurgül Aydın1, Yahya Çelik1, Burhan Turgut2, Muzaffer Demir2, Ufuk Utku1, Özden Vural2
1Trakta University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Edirne
2Trakta University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Edirne

Various factors were shown about the etiology of cerebral venous thrombosis and hypercoagulopathy plays a very important role among these factors. In this study, we described a 34 year-old woman who had nausea, vomiting and gradually increasing headache for a month. Neurological evaluation was normal except for bilateral grade IV papiloedema. Neuroradiological investigation demonstrated complete thrombosis of the superior sagittal sinus, confluent sinium, transvers and sigmoid sinuses bilaterally. Laboratory findings revealed that the hemoglobin concentration was 17.1 g/dl, the hematocrit was 48.4%, the WBC count was 28 500 /mm3, the platelet count was 674 000/ mm3. Bone marrow biopsy was performed and essential thrombocythemia was diagnosed. The patient has been maintained on anticoagulant and ribonucleotide reductase inhibitor. In the literature disseminated venous thrombosis as seen in our patient was rarely reported. Hematological diseases, endocrinological disorders and anatomical variations are reported as etiological factors.

Keywords: Essential thrombocythemia, cerebral venous thrombosis, MR angiography

Nilda Turgut, Nurgül Aydın, Yahya Çelik, Burhan Turgut, Muzaffer Demir, Ufuk Utku, Özden Vural. Dısseminated cerebral venous thrombosis due to essential thrombocythemia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2000; 6(3): 77-79

Sorumlu Yazar: Nurgül Aydın, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w