ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Spinal kord iskemisine bağlı konus medullaris sendromu: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 38-42 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.53215

Spinal kord iskemisine bağlı konus medullaris sendromu: olgu sunumu

Yüksel Erdal1, Ufuk Emre1, Yeşim Karagöz2
1İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği,istanbul
2İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği,istanbul

Konus medullaris sendromu bacaklarda simetrik güçsüzlük, duyu kaybı ve idrar-gaita inkontinansı ile karakterize klinik bir durumdur. Konus düzeyinde gelişen iskemi, hemoraji, tümör ya da bası bu klinik tabloya neden olabilir. Bu yazıda, bacaklarda akut gelişen güçsüzlük, idrar ve gaita inkontinansı olan ve spinal görüntülemelerinde spinal iskemi ile uyumlu bulgu saptanan 71 yaşında erkek hastayı sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: spinal iskemi, konus medullaris sendromu, anterior spinal arter

Conus medullaris syndrome due to spinal cord iscemia: case report

Yüksel Erdal1, Ufuk Emre1, Yeşim Karagöz2
1Department of neurology, Istanbul Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2Department of radiology, Istanbul Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Conus medullaris syndrome is a clinical condition characterized by symmetrical weakness in the legs, sensory loss and urinary and fecal incontinence. At the conus level, ischemia, hemorrhage, tumor or compression may result this clinical entity. In this article, we wanted to present 71 years old patient who had bilateral acute leg weakness, urinary and fecal incontinence and it was detected the findings of spinal ischemia at spinal images.

Keywords: spinal ischemia, conus medullaris syndrome, anterior spinal artery

Yüksel Erdal, Ufuk Emre, Yeşim Karagöz. Conus medullaris syndrome due to spinal cord iscemia: case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 38-42

Sorumlu Yazar: Yüksel Erdal, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w