ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 8 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Moya Moya Hastalığı: bir olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 123-126

Moya Moya Hastalığı: bir olgu sunumu

Figen Sönmez, Aysu Şen, Hüseyin Sarı, Cengiz Dayan, Ender Ofluoğlu, Baki Arpacı
Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroloji Kliniği, İstanbul

Bu makalede tekrarlayan geçici iskemik ataklar ile başvuran ve tetkikler sonucunda moya moya hastalığı tanısı konulmuş, 38 yaşında bir bayan olguda 3 yıllık süre içinde klinik ve radyolojik özellikler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Moya moya, geçici iskemik atak,.

Moya Moya Disease: a case report

Figen Sönmez, Aysu Şen, Hüseyin Sarı, Cengiz Dayan, Ender Ofluoğlu, Baki Arpacı
Bakırköy Psychiatric Hospital, 1st Neurology Clinic, Istanbul

In this article, we report a case of moya moya disease an a 38 year old woman with characterstic clinical and radiological features of recurrent transient ischemic attacks within three years.

Keywords: Moya moya, transient ischemic attack,.

Figen Sönmez, Aysu Şen, Hüseyin Sarı, Cengiz Dayan, Ender Ofluoğlu, Baki Arpacı. Moya Moya Disease: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2002; 8(2): 123-126

Sorumlu Yazar: Figen Sönmez
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w