ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Reversible posterior lökoensefalopati sendromu bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 103-105

Reversible posterior lökoensefalopati sendromu bir olgu ve literatürün gözden geçirilmesi

Nalan Soyder Kuş, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği, İzmir

Reversbl posteriyor lökoensefalopati sendromu (RPLS) başağrısı, mental fonksiyon değişiklikleri, nöbetler, görme kaybı ile görüntüleme tetkiklerinde hemisferlerin özellikle posteriyor bölgelerine lokalize bilateral subkortikal ve kortikal ödemin varlığı ile karekterizedir. 24 yaşında kadın olgu, doğumun 2. gününde jeneralize tonik klonik nöbet, iki gün sonra ise mental fonksiyonlarda bozulma ve görmede azalma gelişmiştir. Semptomların başlangıcından 2 gün sonra çekilen kraniyal MRG’sinde hemisferlerin posteriyor bölgelerinde belirgin bilateral subkortikal beyaz cevher ve komşu gri cevheri de kapsayan T2’de hiperintens sinyal varlığı görüldü. Yeni tanımlanan RPLS ile uyumlu bu olguyu sendromun tipik radyolojik ve klinik bulguları nedeni ile sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Reversibl posteriyor lökoensefalopati sendromu, eklampsi, hipertansiyon, beyin ödemi, nörogörüntüleme.

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome a case and review of literature

Nalan Soyder Kuş, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu
SSK Tepecik Training Hospital, Neurology Clinic, İzmir, Turkey

Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS) is typically characterized by headache, altered mental functioning, seizures, and visual loss associated with imaging findings of bilateral subcortical and cortical eodema with a predominantly posterior distribution. A 24-year-old woman had delivered first baby at 40 weeks’ gestation. Her clinical course was stable until 2 days after delivery, when she developed attack of generalized tonic-clonic seizure, followed by decreased visual acuity and altered mental function. At 2 day after symptom onset, an MRI demostrated extensive, diffuse T2 hyperintense signal abnormalities involving subcortical white matter and adjacent and deep gray matter with a posterior predominance. We want to report this case that these clinical and radiologic findings were consistent with reversible posterior leukoencephalopathy syndrome, which has not been widely recognized.

Keywords: Reversible posterior leukoencephalopathy, eclampsia, hypertension, brain eodema, neuroimaging.

Nalan Soyder Kuş, Oğuz Karagüzel, Ufuk Şener, Yaşar Zorlu. Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome a case and review of literature. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(3): 103-105

Sorumlu Yazar: Nalan Soyder Kuş
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w