ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 17 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Sol hemiparezi ile başvuran dev meningiom olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 105-106 | DOI: 10.5505/tbdhd.2011.54264

Sol hemiparezi ile başvuran dev meningiom olgusu

Uygar Utku
Kahramanmaraş Yenişehir Devlet Hastanesi, Nöroloji Kliniği,kahramanmaraş

Meningiom en sık görülen benign beyin tümörüdür. Genellikle semptomatik olmayan, tesadüfen tespit edilen meningiomlar nadir olmakla birlikte çok büyük boyutlara ulaşabilir. Sol kol ve bacakta artan kuvvet kaybı ile acil servisimize getirilen 92 yaşındaki kadın hastanın nörolojik muayenesi solda üst ekstremitede 0/5, alt ekstremitede
2/5 düzeyinde hemiparezi ve sol babinski pozitifliği dışında normaldi. Çekilen kontrastsız BBT’sinde sağda temporoparieatal bölgede uzanan meningiom ile uyumlu; heterojen kalsifiye, sınırları düzgün yaklaşık 10x10x12 cm boyutlarında yer kaplayan kitle görünümü vardı. Semptom vermeden yıllarca sessiz seyreden meningiomlar nadir de olsa dev boyutlara ulaşarak inme benzeri klinikle karşımıza çıkabilirler.

Anahtar Kelimeler: İnme, dev meningiom

Giant meningioma case presented with left hemiparesis

Uygar Utku
Kahramanmaraş Yenişehir Public Hospital, Neurology Clinic, Kahramanmaraş

Meningioma is the most common benign brain tumor. Usually asymptomatic, incidentally detected meningiomas are rarely having very large sizes. A 92 year-old woman presented our emergency service with increasing weakness on her left arm and leg that has left hemiparesia such as 0/5 level upper extremity and 2/5 level lower extremity and her left Babinski was positive on her neurological examination. On the region extending from the right temporo-parietal heterogeneous calcified, smooth boundaries, approximately 10x10x12 cm sized space-occupying mass view compatible with meningioma taken on her non-contrast head CT. Without any symptom silently growing meningiomas rarely reach giant sizes and may appear stroke like clinic.

Keywords: Stroke, giant meningioma

Uygar Utku. Giant meningioma case presented with left hemiparesis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2011; 17(3): 105-106

Sorumlu Yazar: Uygar Utku, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w