ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 2 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SPONTAN İNTRASEREBRAL HEMATOM OLGULARlNDA HİPERT ANSİYON VE END-ORGAN HASARI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 93-96

SPONTAN İNTRASEREBRAL HEMATOM OLGULARlNDA HİPERT ANSİYON VE END-ORGAN HASARI

Sabire YILDIRIM1, Elmas ORAK1, Murat UYAR1, Haluk CANEROĞLU1, Orhan YAĞIŞ1
SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Nöroloji, Dahiliye, Göz Klinikleri, İstanbul

Spontan lntraserebral Hematom (İSH) olgularında, hipertansiyon sıklıg:ı %45-91 oranları arasında değişkenlik göstermektedir. Bu çalışmada 09.02.1995 ve 25.05.1995 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ardışık 69 ISH'lı hastada hipertansiyon ve end-organ hasarını prospektif olarak araştırdık Olguların %83' ünde öyküde hipertansiyon, %88' inde ise strok başlangıcında hipertansiyon vardı. Hipertansif retinopati olguların %61'inde, sol ventrikül hiperirofisi %42' sinde görüldü. Böbrek fonksiyon kapasitesi %75' in altında olan olguların oraru %59'du. ISH'da hipertansiyonun etyolojik öneminin, end-organ tutulumlarında saptanan bu verilerle de desteklendiği inancındayız.

Anahtar Kelimeler: lntraserebral hematom, hipertansiyon, end-organ hasan.

HYPERTENSION AND END-ORGAN DAMAGE IN SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMATOMA CASES

Sabire YILDIRIM1, Elmas ORAK1, Murat UYAR1, Haluk CANEROĞLU1, Orhan YAĞIŞ1
SSK İstanbul Training Hospital, Neurology, Internal Medicine and Opthalmology Clinics, İstanbul, Turkey

The ineidence of hypertension in spontaneous intracerebral hematama cases (ICH} changes between 45 %-91 %. We investigated prospectively the coexistence of hypertension and end-organ damage in 69 consequtive patients with ICH admitted to our clinic between 09.02.1995-25.05.1995. We found that 83% of patients have had hypertension history and in 88 % of patients hypertension was found on admission examination. Hypertensive retinopathy, left ventricular hypertrophy and decrease in renal function to less than 75% of normal was found 61 %, 42% and 59% respectively. We believe that the importance of hypertension as etiologic factor of ICH is supported by evidences of end-organ damages.

Keywords: Intracerebral hematoma, hypertension, end-organ damage.

Sabire YILDIRIM, Elmas ORAK, Murat UYAR, Haluk CANEROĞLU, Orhan YAĞIŞ. HYPERTENSION AND END-ORGAN DAMAGE IN SPONTANEOUS INTRACEREBRAL HEMATOMA CASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1996; 2(2): 93-96
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w