ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Skalalar: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 185-188 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.59354

Skalalar: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Murat Sümer1, Gülçin Benbir2, Ufuk Can3, Kürşad Kutluk4, Nevzat Uzuner5
1Ankara Güven Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
4Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
5Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu bölümde inme hastaları için sıklıkla kullanılan skalalar hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: İnme, NIHSS İnme Skalası, Modifiye Rankin Skalası, Mini Mental Durum Muayenesi, Montreal Bilişsellik Değerlendirme Ölçeği

Scales: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Murat Sümer1, Gülçin Benbir2, Ufuk Can3, Kürşad Kutluk4, Nevzat Uzuner5
1Ankara Güven Hospital, Neurology Clinic, Ankara
2İstanbul University Cerrahpaşa Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
3Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
4Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
5Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

In this section, information about scales used frequently for stroke patients will be given.

Keywords: Stroke, NIHSS Stroke Scale, Modified Rankin Scale, Mini-Mental State Examination, Montreal Cognitive Assessment.

Murat Sümer, Gülçin Benbir, Ufuk Can, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Scales: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 185-188

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w