ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
AKUT İNMEDE DİSFAJİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 97-100

AKUT İNMEDE DİSFAJİ

Sibel KARŞIDAĞ1, Baki ARPACI1, Sibel ÇETİN1, İnci KOÇ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 1. Nöroloji Servisi, İstanbul

Disfaji, inmenin sık rastlanan önemli sonuçlarından birisidir. Bu çalışmada, disfaji saptanan 32 hastada, BT ile lezyon lokalizasyonu çalışılmıştır. Disfaji beyin sapı lezyonları kadar kortikal, subkortikal heınisferik lezyonlarda da saptanmıştır. Aspirasyon pnömonisi özellikle beyin sapı lezyonları, geniş kortikal lezyonlar ve iki taraflı lezyona sahip hastalarda dikkat çekmiştir.

Anahtar Kelimeler: Disfaji, aspirasyon, inme.

DYSPHAGİA İN STROKE

Sibel KARŞIDAĞ1, Baki ARPACI1, Sibel ÇETİN1, İnci KOÇ1

Dysphagia is a common and important consequence of stroke. We studied lesion locations in 32 individuals who had dysphagia by computed tomography. We documented dysphagia in cortical, subcortical heınispheric lesions as well as brain-stem strokes. We found evidence for aspiration pneumonia in patients with brain-stem strokes, cortical lesions,and bilateral hemispheric lesions.

Keywords: Dysphagia, aspiration, stroke.

Sibel KARŞIDAĞ, Baki ARPACI, Sibel ÇETİN, İnci KOÇ. DYSPHAGİA İN STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(2): 97-100
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w