ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Duyarlılık Ağırlıklı MR Görüntüleme: Beyin hemorajik lezyonlarının tanısında duyarlılık sinyallerinin katkısı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 77-86 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.66588

Duyarlılık Ağırlıklı MR Görüntüleme: Beyin hemorajik lezyonlarının tanısında duyarlılık sinyallerinin katkısı

Neslin Şahin1, Aynur Solak1, Berhan Genç1, Nalan Bilgiç2
1Şifa Universitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İzmir
2Şifa Universitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Duyarlılık Ağırlıklı MR görüntüleme magnitüd ve faz bilgisini birlikte içeren nispeten yeni yüksek rezolüsyonlu 3D MR inceleme tekniğidir. Bu teknikte kan ürünleri, demir ve kalsifikasyon gibi farklı dokuların veya yapıların manyetik duyarlılık farklılıklarından yararlanılır. Özellikle intravasküler venöz deoksijenize kan yanısıra ekstravasküler kan ürünlerini görüntülemede yararlıdır. Bu nedenle, duyarlılık ağırlıklı görüntüleme travmatik beyin hasarı, koagülopatik veya diğer hemorajik bozukluklar, okült vasküler malformasyonlar, inme, hipoksik-anoksik hasar, neoplazmlar ve nörodejeneratif hastalıkları içeren birçok farklı nörolojik hastalığın değerlendirmesinde ek tanısal ve prognostik bilgi sağlar. Bu yazıda duyarlılık ağırlıklı görüntülemenin beyin hemorajik lezyonlarında klinik yararlılığını göstermek ve tartışmak amacı ile seçilmiş vakaları içeren derleme sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler: Beyin, damar hastalıkları, duyarlılık ağırlıklı görüntüleme, gradyan-eko, kanama, manyetik rezonans

Susceptibility-Weighted MR Imaging: Added value of susceptibility signals in diagnosis of hemorrhagic lesions of the brain

Neslin Şahin1, Aynur Solak1, Berhan Genç1, Nalan Bilgiç2
1Sifa University School Of Medicine, Department Of Radiology, Izmir, Turkey
2Sifa University School Of Medicine, Department Of Neurology, Izmir, Turkey

Susceptibility-weighted imaging (SWI) is a relatively new high-spatial resolution 3D gradient-echo MR imaging technique that uses both magnitude and phase information. This technique exploits the magnetic susceptibility differences of various tissues or substances, such as blood products, iron, and calcification. It is particularly useful to visualize intravascular venous deoxygenated blood as well as extravascular blood products. Therefore, SWI provides additional diagnostic and prognostic data in the evaluation of a wide variety of neurologic disorders including various hemorrhagic lesions seen in traumatic brain injury, coagulopathic or other hemorrhagic disorders, occult vascular malformations, stroke, hypoxic-anoxic injury, neoplasms, and neurodegenerative disorders. We present a review with selected cases to illustrate and discuss the clinical usefulness of SWI in hemorrhagic lesions of the brain.

Keywords: Brain, vascular diseases, susceptibility-weighted imaging, gradient-echo, hemorrhage, magnetic resonance

Neslin Şahin, Aynur Solak, Berhan Genç, Nalan Bilgiç. Susceptibility-Weighted MR Imaging: Added value of susceptibility signals in diagnosis of hemorrhagic lesions of the brain. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(3): 77-86

Sorumlu Yazar: Neslin Şahin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w