ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 26 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Subaraknoid kanamanın radyolojik olarak incelenmesi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 141-149 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.66934

Subaraknoid kanamanın radyolojik olarak incelenmesi

Emin Çakmakcı1, Nagihan Baş2, Çağanay Soysal3
1Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Girişimsel Radyoloji Bölümü, Ankara
2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Ankara
3Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü, Ankara

Travmatik olmayan subaraknoid kanama, acil tıpta anlaşılması en zor teşhislerden biridir; sıklıkla düşünülen ve nadiren bulunan potansiyel olarak ölümcül bir hastalıktır. Subaraknoid kanamayı dışlamak için American College of Emergency Physicians (Amerikan Acil Doktorlar Koleji) tarafından belirlenen 1996 Baş Ağrısı Klinik Politikası güncel uygulaması: tanısal lomber ponksiyon (LP) ve kontrastsız bilgisayarlı beyin tomografisidir. Kılavuz, negatif bilgisayarlı beyin tomografiden sonra, hangi hastaların LP'ye ihtiyaç duyulduğunu belirlemede subaraknoid kanamanın ön test olasılığını dikkate almazken, ideal anatomiye sahip olmayan hastalarda LP kullanmanın teknik yönleri ve LP kullanımıyla ilgili risklerin tümü, invasif test seçiminde dikkate alınmalıdır. Klinik zorluklar, akut baş ağrısı olan hastaların hangilerinin, bu nadir ve ölümcül durumda, pahalı ve invaziv tanı testlerine tabi tutulması gerektiğini ve eğer varsa hasta geçmişi ve fizik incelemelerinin düşük risk özelliklerinden hangilerinin subaraknoid kanamayı etkili bir biçimde dışlayabileceğini belirlemektir. Bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme teknolojileri geliştikçe, lomber ponksiyon ile invaziv testlere duyulan ihtiyaç azalabilir. Düşük riskli ortamlarda klinik uygulamaya rehberlik etmek için bir karar kuralı yardımcı olacaktır ve bu alandaki daha ileri araştırmanın odağı olmalıdır. Bu makale, subaraknoid kanamanın tanısal testlerin güncel bir şekilde anlaşılmasını sağlamak için mevcut test yöntemlerinin kullanımını özetlemektedir.

Anahtar Kelimeler: Subaraknoid kanama, bilgisayarlı tomografi, anjiyografi, teşhis.

Radiological evaluation of subarachnoid hemorrhage

Emin Çakmakcı1, Nagihan Baş2, Çağanay Soysal3
1Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Interventional Radiology, Ankara, Turkey
2Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Radiology, Ankara, Turkey
3Dr. Sami Ulus Maternity and Children Training and Research Hospital, Department of Jynecology and Obstetrics, Ankara, Turkey

Nontraumatic subarachnoid hemorrhage is one of the most elusive diagnoses in emergency medicine; it is a potentially lethal disease that is often considered and rarely found. The current practice as determined by the American College of Emergency Physicians 1996 Clinical Policy on Headache is a noncontrast head computed tomography followed by diagnostic lumbar puncture (LP) to exclude subarachnoid hemorrhage. Whereas the guideline does not consider pretest probability of subarachnoid hemorrhage in determining which patients require LP after negative head computed tomography, patients’ technical aspects of performing a LP in patients with nonideal anatomy, and risks associated with LP must all be considered when choosing to proceed with invasive testing. The clinical challenges are to determine which patients with acute headache should undergo expensive and invasive diagnostic testing for this both rare and lethal condition and what, if any, low-risk characteristics of the history and physical examination can effectively rule out subarachnoid hemorrhage. As imaging technology such as computed tomography improves, the need for invasive testing with lumbar puncture may decrease. A decision rule to guide clinical practice in low-risk settings would be helpful and should be a focus of further research in this area. This article outlines the use of current testing modalities to provide an up-to-date understanding of diagnostic testing for subarachnoid hemorrhage.

Keywords: Subarachnoid haemorrhage, computed tomography, angiography, diagnosis.

Emin Çakmakcı, Nagihan Baş, Çağanay Soysal. Radiological evaluation of subarachnoid hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2020; 26(2): 141-149

Sorumlu Yazar: Emin Çakmakcı, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w