ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 3 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SOL ATRİUMDAKİ SPONTAN EKO KONTRASTIN İNMEDEKİ PROGNOSTİK ANLAMI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 43-45

SOL ATRİUMDAKİ SPONTAN EKO KONTRASTIN İNMEDEKİ PROGNOSTİK ANLAMI

Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Ayten CEYHAN1, Serdar KÜÇÜKOĞLU1, Özlem KALELİ1, Sibel KARŞIDAĞ1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, 2. Nöroloji Kliniği, Bakırköy, İstanbul

Sol atriumda spontan eko kontrast (SEK), transözefagial ekokardiyografinin (TÖE) kullanıma girmesi ile tanımlanan sigara dumanı benzeri dinamik bir sinyal olup, tromboembolik olaylarda risk faktörü olarak bildirilmektedir. Ancak, iskemik inme geçiren olguların prognozuna etkisi henüz yeterince bilinmemektedir. Bu çalışmada akut iskemik inmeli, TOE'leri yapılmış ardışık 76 olgunun, klinik ve ekokardiyografik özellikleri kaydedilmiş, SEK görülenlerle görülmeyenler arasında karşılaştırma yapılarak, ortalama 11 aylık izlem süresinde SEK'in inme tekrarı ve ölüm üzerine etkisi araştırılmıştır. İzlem süresinde üçü inme ve biri geçici iskemik atak (GİA) olmak üzere toplam 4 olguda yeni serebrovasküler olay gözlenmiş, inme gelişen 2 olgu kaybedilmiştir.Yeni olay gözlenen olguların tümü SEK(+) gruptan olup (p<0.05), bu sonuç, SEK saptanan iskemik inmeli olguların yakın takibi gerektiğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: İskemik İnme, Transözefagial Ekokardiyografi, Spontan Eko Kontrast.

PROGNOSTIC IMPLICATIONS OF LEFT ATRIAL SPONTANEOUS ECHO CONTRAST IN STROKE

Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, Ayten CEYHAN1, Serdar KÜÇÜKOĞLU1, Özlem KALELİ1, Sibel KARŞIDAĞ1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Psychiatric and Neurological Diseases Hospital, 2nd Neurology Clinic, İstanbul, Turkey

Left atrial spontaneous echo contrast (LASEC) is a dynamic smoke like echo signal recognized by transesophageal echocardiography (TEE) and is seen in conditions associated with stasis of blood in the left atrium like mitral stenosis, atrial fibrillation and prosthetic mitral valves. it has been shown to be associated with a history of thromboembolism, however prognostic implications of LASEC in stroke patients is not clear. We studied the influence of LASEC on the subsequent cerebrovascular events (CVE) and on survival in patients with ischemic stroke. 76 ischemic stroke patients with or without LASEC according to TEE findings were followed up foran average of 11 months. During follow up 4 new CVE (3 stroke, 1 transient ischemic attack) were detected, all in LASEC (+) patients (p<0.05). Two of these patients with new CVE died, there were no deaths in the LASEC (-) group. Stroke patients with LASEC, detected by TEE, have a significantly higher risk of developing subsequent CVE, and may represent a subgroup whom must be followed up more intensively.

Keywords: Ischemic Stroke, Transesophageal Echocardiography, Spontaneous Echo Contrast.

Hayriye KÜÇÜKOĞLU, Ayten CEYHAN, Serdar KÜÇÜKOĞLU, Özlem KALELİ, Sibel KARŞIDAĞ, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ. PROGNOSTIC IMPLICATIONS OF LEFT ATRIAL SPONTANEOUS ECHO CONTRAST IN STROKE. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1997; 3(1): 43-45
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w