ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Atipik morfolojik özellikler gösteren dural arteriovenöz fistül: olgu sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 15-17

Atipik morfolojik özellikler gösteren dural arteriovenöz fistül: olgu sunumu

Murat Göksel1, Ünal Özüm1, Erhan Ilgıt2, Mustafa Gürelik1
1Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, Sivas
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyodiagnostic Anabilim Dalı, Ankara

Spinal vasküler malformasyonlar spinal kitle lezyonların %3-4 ‘nü oluşturur. Spinal vasküler malformasyonlar arasında yer alan dural arteriovenöz fistüller, gerek besleyici arterinin özelliği gerekse venöz drenaj özellikleri nedeni ile ayrı bir yer tutar. Birden fazla arterial besleyicisi olan ve anormal boyutlarda venöz drenajı bulunan bir dural arteriovenöz fistül olgusu sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Spinal arteriovenöz malformasyon, dural arteriovenöz fistül,.

Atypical morphology in a dural arteriovenous fistula: a case report

Murat Göksel1, Ünal Özüm1, Erhan Ilgıt2, Mustafa Gürelik1
1Cumhuriyet University Faculty of Medicine, Department of Neurosurgery, Sivas
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Radiodiagnostics, Ankara

Spinal vascular malformations consist 3 to 4 % of all spinal cord mass lesions. Dural arteriovenous fistulas in spinal vascular malformations are different lesions because of their unique feeding and drainage structure. We presented 52 years old male patient, in whom we found a dural arteriovenous fistula which had more than one feeding arteries and a giant venous drainage system.

Keywords: Spinal arteriovenous malformation, dural arteriovenous fistula,.

Murat Göksel, Ünal Özüm, Erhan Ilgıt, Mustafa Gürelik. Atypical morphology in a dural arteriovenous fistula: a case report. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(1): 15-17

Sorumlu Yazar: Murat Göksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w