ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 18 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Strok hastalarının eşlerinde framingam strok risk profiline göre strok geçirme olasılığı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 35-38 | DOI: 10.5505/tbdhd.2012.76486

Strok hastalarının eşlerinde framingam strok risk profiline göre strok geçirme olasılığı

Taşkın Duman, Esra E. Okuyucu, İsmet M. Melek, Serkan Yılmazer, Tacettin İnandı, Necdet Mengüllüoğlu
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antakya

AMAÇ: Çevresel ve kişisel faktörler Strok riskinde etkili olabilir. Biz strok hastalarında, eşlerinde ve kontrol grubunda strok risk faktörlerini inceledik
YÖNTEMLER: 54 yaş ve üzerindeki 221 katılımcıya ( 71 strok hastası, 71 strok hastası eşi ve 79 kontrol grubu) strok riskini belirlemek için Framingam Strok risk skalası uygulandı
BULGULAR: 54 yaş ve üzerindeki strok hastası eşlerinde strok riskinde artış saptanmadı
SONUÇ: Bu çalışmada, çevresel ve kişisel faktörler 54 yaş ve üzerindeki strok hasta eşleri ve kontrol grubunda bağımsız bir risk faktörüdür

Anahtar Kelimeler: Strok, Eş, Framingam

Probability of stroke in the couples of stroke patients; using framingham stroke risk profile

Taşkın Duman, Esra E. Okuyucu, İsmet M. Melek, Serkan Yılmazer, Tacettin İnandı, Necdet Mengüllüoğlu
Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Antakya

OBJECTIVE: Environmental and personal factors may be of importance for stroke risk. We determined the stroke risk factors among the stroke patients’ couples and controls
METHODS: A prospective study was conducted on 221 participants (71 stroke patients, 71 stroke patients’ couples, 79 controls) aged more than 54 years. Framingham Stroke Risk Profile was used to measure the stroke risk

RESULTS: In subjects aged 54 years and older, became a couple of stroke patient were not associated with an increased risk of stroke
CONCLUSION: In this study, environmental and personal factors were an independent risk factor for stroke in stroke patients’ couples and controls older than 54 years

Keywords: Stroke, Couples, Framingham

Taşkın Duman, Esra E. Okuyucu, İsmet M. Melek, Serkan Yılmazer, Tacettin İnandı, Necdet Mengüllüoğlu. Probability of stroke in the couples of stroke patients; using framingham stroke risk profile. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2012; 18(2): 35-38

Sorumlu Yazar: Taşkın Duman, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w