ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Subaraknoid kanama tanısında manyetik resonans görüntüleme bulguları [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 85-89

Subaraknoid kanama tanısında manyetik resonans görüntüleme bulguları

Dilaver Kaya1, Ercan Karaarslan2, Alp Dinçer2
1Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Akut inme semptomları ile başvuran hastalarda nörogörüntüleme yapılması yaşamsal öneme sahiptir. Akut inme tanısında ilk başvuru değerlendirmesinde kullanılan standart inceleme yöntemi kontrastsız bilgisayarlı tomografidir (BT). Konvansiyonel BT incelemenin beyin kanamalarının tanısındaki hassasiyeti oldukça fazladır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda gradient recalled echo (GRE) MRG’nin, subaraknoid kanama tanısında kullanılabileceği gösterilmiştir. Bu sekans deoksi-hemoglobinin paramagnetik özelliğine dayanır. Akut inme semptomları ile gelen hastalarda beyin kanaması tanısnda MRG inceleme, BT inceleme kadar güvenle kullanılabilir. Bu yazıda, akut inme vakalarına ait MRG incelemelerde, subaraknoid kanama bulguları sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Manyetik resonans görüntüleme, Gradient recalled echo MRG, Subaraknoid kanama.

Magnetic resonance imaging findings in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage

Dilaver Kaya1, Ercan Karaarslan2, Alp Dinçer2
1Acıbadem University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, İstanbul
2Acıbadem University Faculty Of Medicine Department Of Radiology, İstanbul

Neuroimaging plays a crucial role in the evaluation of patients presenting with acute stroke symptoms. Noncontrast computed tomography (CT) is the standart brain imaging study for the initial evaluation of the patients with acute stroke symptoms. Conventional CT has excellent capacity to delineate the presence of brain hemorrhage. Recent study
showed that subarachnoidal hemorrhage can be diagnosed on gradient recalled echo (GRE) MRI. This sequence detects the paramagnetic effects of deoxyhemoglobin. MRI may be as accurate as CT fort he detection of acute hemorrhage in patients presenting with acute stroke symptoms. In this report, the findings of subarachnoid hemorrhage on MRI are presented in cases of acute stroke.

Keywords: Magnetic resonance imaging, Gradient recalled echo MRI, Subarachnoid hemorrhage.

Dilaver Kaya, Ercan Karaarslan, Alp Dinçer. Magnetic resonance imaging findings in the diagnosis of subarachnoid hemorrhage. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(3): 85-89

Sorumlu Yazar: Dilaver Kaya, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w