ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 11 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİYE BAGLI REKÜRREN İNTRASEREBRAL HEMORAJİ [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 35-38

SEREBRAL AMİLOİD ANJİOPATİYE BAGLI REKÜRREN İNTRASEREBRAL HEMORAJİ

A. Filiz KOÇ1, Gamze ALMAK2, Suzan ZORLUDEMİR1, Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji ve Patoloji Anabilim Dallan, ADANA
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nörolojl ve Patoloji Anabilim Dallan, ADANA

Serebral amiloid anjiopati (SAA), leptomeningeal ve serebral kortikal küçük ve orta çaplı damarların duvarlarında b-amiloid proteinin birikmesi ile karakterizedir. Bu durum sıklıkla tekrarlayıcı multipl intraserebral kanamaya neden olur fakat kanama tek taraflı da olabilir. Yetmişiki yaşındaki sağ elini kullanan erkek hasta sol hemiparezi nedeniyle kliniğimize kabul edildi. Özgeçmişinde 9 ve 3 yıl önce iki kez tekrarlayıcı sol hemiparezi öyküsü vardı ve 5 yıldan bu yana hipertansifti. Fizik muayenede, kan basınca 120/80 mmHg, nabız 82/dk idi. Nörolojik muayenede bilinç stuporöz idi. Solda yüzü de içine alan 2/5 düzeyinde hemiparezi saptandı. Babinski solda pozitifdi. Bilgisayarlı beyin tomografisinde sağ temporoparietal bölgede intraserebral hemoraji saptandı. Takip periyodunda hastanın durumunda progresyon gözlendi. Opere edildi ve beyin biyopsisi yapıldı. Histopatolojik incelemede serebral amiloid saptandı.


RECURRENT INTRACEREBRAL HEMORRHAGE DUE TO CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY

A. Filiz KOÇ1, Gamze ALMAK2, Suzan ZORLUDEMİR1, Ali ÖZEREN1, Yakup SARICA1
1
2

Cerebral amyloid angiopathy (CAA) characterized by the deposition of amyloid b-protein in small to medium-sized walls of leptomeningeal and cerebral cortical vessels. it often caused by recurrent multiple intracerebral hemorrhage but hemorrhage may be seen unilaterally. A- 72-years-old male right handed male was admitted to our department for left hemiparesis. in his pası history, he had recurrent left hemiparesis syndromes nine and three years ago. and he had hypertension for Syears. in physical examination, blood pressure was 120/80 mmHg and pulse was 82/minute. Neurological examination revealed stupor, left central facial paresis and hemiparesis. Babinski's sign was positive on left side. CT-scan showed a large hemorrhage in the right temporoparietal areas. in follow up, his symptoms deteriorated. He was operated and brain biopsy was performed. in histopathological examination, cerebral amyloid was seen.


A. Filiz KOÇ, Gamze ALMAK, Suzan ZORLUDEMİR, Ali ÖZEREN, Yakup SARICA. RECURRENT INTRACEREBRAL HEMORRHAGE DUE TO CEREBRAL AMYLOID ANGIOPATHY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2005; 11(1): 35-38
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w