ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
CADASIL’de yüksek rezolüsyonlu manyetik rezonans görüntüleme: Olgu resmi [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 102-105 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.81904

CADASIL’de yüksek rezolüsyonlu manyetik rezonans görüntüleme: Olgu resmi

Tuğba Özüm1, Mehmet Akif Topçuoğlu1, Rahşan Göçmen2, Ethem Murat Arsava1
1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Küçük damar hastalığı, Serebral, mikrokanama, demans, hipertansiyon

High resolution magnetic resonance imaging in CADASIL: A case vignette

Tuğba Özüm1, Mehmet Akif Topçuoğlu1, Rahşan Göçmen2, Ethem Murat Arsava1
1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Türkiye
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, Türkiye

Keywords: Small vessel disease, Cerebral, microbleeding, dementia, hypertension

Tuğba Özüm, Mehmet Akif Topçuoğlu, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava. High resolution magnetic resonance imaging in CADASIL: A case vignette. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 102-105

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w