ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
KAROTİS DARLIK DERECESİNİ SAPTAMADA RENKLi DOPPLER DUPLEKS ULTRASONOGRAFİNİN GÜVENİRL!GINİN DİJİTAL SUBSTRAKSIYON ANJİYOGRAFi İLE KARŞILAŞTIRILMASI [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 35-37

KAROTİS DARLIK DERECESİNİ SAPTAMADA RENKLi DOPPLER DUPLEKS ULTRASONOGRAFİNİN GÜVENİRL!GINİN DİJİTAL SUBSTRAKSIYON ANJİYOGRAFi İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Betül YALÇINER1, Gülsen BAKAÇ1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, C. DAYAN1, Sibel KARŞIDAĞ1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Nöroloji Klinikleri

Bu çalışmada, non invazif bir inceleme yöntemi olan karotis arter renkli Doppler dupleks ultrasonografi (DUS) incelemesinin karotis darlık derecesini saptamadaki güvenilirliğinin, dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) bulguları ile karşılaştınlarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. lskemik inme veya geçici iskemik atak (GIA) geçiren 46 olguya DUS ve DSA incelemeleri yapılmıştır. Bulgulanmız, DUS incelemesinin özellikle ileri derecede dar ve tıkalı damarlan saptamadaki güvenilirliğinin oldukça yüksek olduğunu, ancak endarterektomi öncesi DSA incelemesinin gerekli olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: anjiyografi, dupleks ultrasonografi, karotis endarterektomi

COMPARING THE RELIABILITY OF COLOR DOPPLER DUPLEX ULTRASONOGRAPHY iN DETERMINING THE DEGREE OF CAROTID STENOSIS WITH DIGITAL SUBSTRACTION ANGIOGRAPHY

Betül YALÇINER1, Gülsen BAKAÇ1, Hayriye KÜÇÜKOĞLU1, C. DAYAN1, Sibel KARŞIDAĞ1, Sevim BAYBAŞ1, Dursun KIRBAŞ1

Carotid Ultrasonography has become widely available and is currently the principal noninvasive tool for evaluating carotid artery disease. In this study, we aimed to compare DUS results with DSA results in determining the degree of stenosis in symptomatic patienls presented with transient ischemic attack (TIA) or ischemic stroke. Fourty six patients with ischemic stroke or TIA of carotid distribution were identified for whom both OUS and DSA were available. Our results show that the reliability of carotid DUS in determining especially the severely stenosed and occluded vessels is quite high but not adequate enough to go to surgery without performing angiography.

Keywords: angiography, duplex ultrasonography, carotid endarterectomy

Betül YALÇINER, Gülsen BAKAÇ, Hayriye KÜÇÜKOĞLU, C. DAYAN, Sibel KARŞIDAĞ, Sevim BAYBAŞ, Dursun KIRBAŞ. COMPARING THE RELIABILITY OF COLOR DOPPLER DUPLEX ULTRASONOGRAPHY iN DETERMINING THE DEGREE OF CAROTID STENOSIS WITH DIGITAL SUBSTRACTION ANGIOGRAPHY. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(1): 35-37
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w