ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SPONTAN SEREBELLAR KANAMALAR [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 123-126

SPONTAN SEREBELLAR KANAMALAR

Aşkın GÖRGÜLÜ1, Muzaffer MEMİŞ1, Hakan YILMAZ1, Ufuk UTKU1, Sabahattin ÇOBANOĞLU1
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Nöroloji Anabilim Dalları, Edirne

Bu retrospektif çalışmada 20'si erkek, 16'sı kadın olan 36 spontan serebellar kanama olgusu incelendi. Tanı tüm olgularda kraniyal Bilgisayarlı Tomografi ile konulmuştu. Olguların 27'sinde hipertansiyon anamnezi mevcuttu. Bu olguların 23'ünde konservatif, geri kalanında cerrahi tedavi uygulanmıştı. Tüm olgularımız Glasgow Koma Skalası skoru ile izlenmiş, sonuçlar 14. gün yapılan Glasgow Outcome Skoru ile kaydedilmişti. Bu çalışmada Glasgow Outcome Skoru 4-5 iyi sonuç, 1-2-3 kötü sonuç olarak kabul edildi. Glasgow Koma Skalası skorunun 7'nin altında olduğu, deserebrasyon cevabı, dözensiz solunumun mevcut olduğu ve kornea refleksinin kaybolduğu olgularda kötü sonuç gözlendi. Bilgisayarlı Tomografi'de bazal sistemlerin kapalı olduğu, kanamanın vermisde yerleştiği ve/veya hidrosefalinin bulunduğu olgularda da kötü sonuç mevcuttu. Mortalite oranı konservatif tedavi grubunda % 11.2, cerrahi tedavi grubunda ise 3 35.7'di.

Anahtar Kelimeler: Bilgisayarlı Tomografi, Prognoz, Serebellar kanama.

SPONTANEOUS CEREBELLAR HEMORRHAGES

Aşkın GÖRGÜLÜ1, Muzaffer MEMİŞ1, Hakan YILMAZ1, Ufuk UTKU1, Sabahattin ÇOBANOĞLU1

in this retrospective study, We report 36 cases with spontaneous cerebellar hemorrhage of whom 20 were men and 16 women. Computed Tomography was the diagnostic tool in all cases. Their medical history revealed that 27 of them were hypertansive. Our treatment modality was conservative in 23 and surgical in the rest. All cases were followed up by Glasgow Coma Scale and their outcomes by Glasgow Outcome Score at 14th. day. Glasgow Outcome Scores 1-2 were accepted as good results and 3-4-5 as bad results. Bad results were observed in the cases with Glasgow Coma Scale less than 7, decerebration response, irregular respiration, absent corneal reflexes. Cases with computed tomography findings showing obliteration of hasal cisterns, hematoma localization in vermis and/or hydrocephaly, also had worse outcome. Mortality rates in the cases with conservatively and surgically treated were 11.2 and 37.5 % respectively.

Keywords: Cerebellar hematoma, Computerized tomography, Prognosis.

Aşkın GÖRGÜLÜ, Muzaffer MEMİŞ, Hakan YILMAZ, Ufuk UTKU, Sabahattin ÇOBANOĞLU. SPONTANEOUS CEREBELLAR HEMORRHAGES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 123-126
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w