ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 16 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Birliği İntraserebral kanama tanı ve tedavisi kılavuzu 2010: neler değişti? [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 37-43

Amerikan Kalp Birliği/Amerikan İnme Birliği İntraserebral kanama tanı ve tedavisi kılavuzu 2010: neler değişti?

Özlem Kayım Yıldız1, Mehmet Akif Topçuoğlu2, Ethem Murat Arsava2
1Cumhuriyet Üniversites Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Sivas
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: İntraserebral hemoraji, tanı, tedavi, cerrahi, hidrosefali.

American Heart Association/American Stroke Association 2010 Guideline for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: what's new?

Özlem Kayım Yıldız1, Mehmet Akif Topçuoğlu2, Ethem Murat Arsava2
1Cumhuriyet University Faculty Of Medicine Department Of Neurulogy, Sivas
2Hacettepe University Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Ankara

Keywords: Intracerebral hemorrhage, diagnosis, treatment, surgery, hydrocephalus.

Özlem Kayım Yıldız, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava. American Heart Association/American Stroke Association 2010 Guideline for the management of spontaneous intracerebral hemorrhage: what's new?. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2010; 16(2): 37-43

Sorumlu Yazar: Özlem Kayım Yıldız, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w