ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 10 Issue : 2 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
SİSTEMİK OTOİMMÜN VE İNFLAMATUAR HASTALIKLARININ SİNİR SİSTEMİ KLİNİK BELİRTİLERİ* [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 101-109

SİSTEMİK OTOİMMÜN VE İNFLAMATUAR HASTALIKLARININ SİNİR SİSTEMİ KLİNİK BELİRTİLERİ*

Okay SARIBAŞ1
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD-Ankara


CLINICAL SIGNS iN CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF SYSTEMIC AUTONOMIC AND İNFLAMATORY DISEASES

Okay SARIBAŞ1


Okay SARIBAŞ. CLINICAL SIGNS iN CENTRAL NERVOUS SYSTEM OF SYSTEMIC AUTONOMIC AND İNFLAMATORY DISEASES. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2004; 10(2): 101-109
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w