ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İkincil Koruma: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 161-168 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.83997

İkincil Koruma: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Kürşad Kutluk1, Sevin Balkan2, Özlem Coşkun3, İsmet Melek4, Levent Güngör5, Babür Dora6, Vesile Öztürk1, Beiejn Nazlıel3, Zekeriya Alioğlu7, Ufuk Can8, İpek Midi9, Canan Togay Işıkay10, Şerefnur Öztürk11, Talip Asil12, Nevzat Uzuner13
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmir
2Memorial Ataşehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
4Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Hatay
5Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
6Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Antalya
7Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Trabzon
8Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
9Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
10Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
11Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Konya
12Bezmialem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
13Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

Bu bölümde; inmede ikincil koruma konuları hakkında son gelişmeler ile özet bilgi verilecektir. İkincil risk faktörlerinden hipertansiyon, diyabet, dislipdemi, atriyal fibrilasyon, semptomatik karotis darlıkları, arteriyel diseksiyonlar ile patent foramen ve bunların tedavi yaklaşımları hakkında güncellenmiş önerilerde bulunulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İkincil koruma, hipertansiyon, diyabet, atriyal fibrilasyon, inme.

Secondary Prevention: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Kürşad Kutluk1, Sevin Balkan2, Özlem Coşkun3, İsmet Melek4, Levent Güngör5, Babür Dora6, Vesile Öztürk1, Beiejn Nazlıel3, Zekeriya Alioğlu7, Ufuk Can8, İpek Midi9, Canan Togay Işıkay10, Şerefnur Öztürk11, Talip Asil12, Nevzat Uzuner13
1Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
2Memorial Ataşehir Hospital, Neurology Clinic, İstanbul
3Gazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
4Mustafa Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Hatay
5Samsun University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Samsun
6Akdeniz University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Antalya
7Karadeniz Teknik University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Trabzon
8Başkent University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
9Marmara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
10Ankara University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
11Selçuk University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Konya
12Bezmialem University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
13Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

In this section, the brief information about secondary prevention of stroke by the recent developments will be presented. Recommendation regarding the secondary risk factors including hypertension, diabetes, dyslipidemia, atrial fibrillation, symptomatic carotid occlusions, arterial dissections and patent foramen ovale and their treatment approaches will be offered.

Keywords: Secondary prevention, hypertension, diabetes, atrial fibrillation, stroke.

Kürşad Kutluk, Sevin Balkan, Özlem Coşkun, İsmet Melek, Levent Güngör, Babür Dora, Vesile Öztürk, Beiejn Nazlıel, Zekeriya Alioğlu, Ufuk Can, İpek Midi, Canan Togay Işıkay, Şerefnur Öztürk, Talip Asil, Nevzat Uzuner. Secondary Prevention: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 161-168

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w