ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 7 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Bir izole çapraz afazi olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 173-175

Bir izole çapraz afazi olgusu

Aslı Kurne, Ethem Murat Arsava, Kaynak Selekler
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

Çapraz afazi, non-dominant hemisfer lezyonlarına ikincil ortaya çıkan bir afazi tablosudur. Bu olgu sunumunda 70 yaşında hemiparezi olmaksızın çapraz afazi tablosu ile başvuran ve değerlendirmeler soncunda sağ internal karotid arter oklüzyonu saptanan bir hasta bildirilmektedir. Kraniyel MRG tetkikinde, sağ elini kullanan hastanın lezyonunun sağ temporal lob yerleşimli olduğu izlendi. Sağ orta serebral arter sulama alanın geri kalan kısmının karşı hemisfer dolaşımından beslendiği görüldü. Klinik takibinde hastanın afazisi, ikinci hafta sonunda global afazi tablosundan duyusal afazi tablosunda geçiş gösterdi.

Anahtar Kelimeler: Çapraz afazi, internal karotid arter, oklüzyon.

A case of isolated crossed aphasia

Aslı Kurne, Ethem Murat Arsava, Kaynak Selekler
Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara

Crossed aphasia is an aphasic syndrome secondary to the non dominant hemispheric lesions. In this case report, a 70 year old patient presenting with crossed aphasia without any hemiparesis is documented. The patient had a total occlusion of the right internal carotid artery revealed by doppler ultrasound. The MRI revealed right temporal lobe infarct. The rest of the right middle cerebral artery territory was receiving the blood supply from the contralateral hemispheric circulation. In the follow-up, the global aphasia of the patient gradually changed to sensory aphasia in the end of the second week.

Keywords: crossed aphasia, internal carotid artery, occlusion.

Aslı Kurne, Ethem Murat Arsava, Kaynak Selekler. A case of isolated crossed aphasia. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2001; 7(3): 173-175

Sorumlu Yazar: Aslı Kurne, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w