ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 3 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Komplikasyonların Tedavisi ve Yoğun Bakım: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu – 2015 [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 153-160 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.86547

Komplikasyonların Tedavisi ve Yoğun Bakım: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı ve Tedavi Kılavuzu – 2015

Ayşe Güler1, Nilda Turgut2, Suat Topaktaş3, Mehmet Akif Topçuoğlu4, Hadiye Şirin1, Ayşe Sağduyu Kocaman5, Kürşad Kutluk6, Nevzat Uzuner7
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmi̇r
2Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Teki̇rdağ
3Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Si̇vas
4Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara
5Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul
6Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İzmi̇r
7Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir

İskemik inme tanısı ile izlenen hastalarda çeşitli nedenlerle klinik tabloda kötüleşmeler gelişebilir. Kötüleşme nedeni tekrarlayan bir beyin damar tıkanıklığı ya da serebral hemoraji olabilir. Ancak bu hasta grubunda gelişebilecek serebral ödeme bağlı kafa içi basınç artımı, özellikle akciğer enfeksiyonu olmak üzere gelişebilecek diğer enfeksiyonlar, embolik süreçler, solunum ve beslenme problemleri nedeni ile gelişecek komplikasyonlar kötüleşme nedenleri arasında mutlaka akla getirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İnme, beyin ödemi, dekompresyon, pnömoni, derin ven trombozu.

Management Of Complications And Intensive Care: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015

Ayşe Güler1, Nilda Turgut2, Suat Topaktaş3, Mehmet Akif Topçuoğlu4, Hadiye Şirin1, Ayşe Sağduyu Kocaman5, Kürşad Kutluk6, Nevzat Uzuner7
1Ege University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
2Namık Kemal University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Tekirdağ
3Cumhuriyet University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Sivas
4Hacettepe University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Ankara
5Acıbadem University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İstanbul
6Dokuz Eylül University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, İzmir
7Eskişehir Osmangazi University Faculty Of Medicine, Department Of Neurology, Eskişehir

Clinical detoriation in ischemic stroke patients may develop because of several reasons. Deterioration may be caused by a recurrent brain infarction or cerebral hemorrhage. But increased intracranial pressure, infections especially pulmonary infections, embolic events, complications due to respiratory and feeding problems can cause worsening in clinical picture.

Keywords: Stroke, brain edema, decompression, pneumonia, deep venous thrombosis.

Ayşe Güler, Nilda Turgut, Suat Topaktaş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Hadiye Şirin, Ayşe Sağduyu Kocaman, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner. Management Of Complications And Intensive Care: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(3): 153-160

Sorumlu Yazar: Nevzat Uzuner, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w