ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 4 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
BİLATERAL İNTERNAL KAROTİS ARTER OKLUZYONU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 143-146

BİLATERAL İNTERNAL KAROTİS ARTER OKLUZYONU

Şerefnur ÖZTÜRK1, Taşkın DUMAN1, Serap KAZAK1, Şenay ÖZBAKIR1
Ankara Numune Hastanesi Nöroloji Kliniği

Bilateral internal karotis arteri okluzyonunda etyolojik spektrum ve klinik seyir için oldukça çeşitli özellikler bildirilmiştir. Seyrek rastlaı:ıması nedeniyle bu duruma ilişkin kesinleşmiş bilgiler fazla değildir. Kliniğimize akut gelişen şuur kaybı, kusma, idrar inkontinansı tablosu ile kabul edilen 65 yaşındaki kadın hastada kranial tomografide bilateral internal karotis arter okluzyonu ile uyumlu olan masif infarkt görünümü saptandı. Hastanın hipertansiyon, iskemik kalp hastalığı ve birlikte atrial fibrilasyon tablosu mevcuttu. Hasta saatler içinde gelişen solunum ve kardiak arrest sonucunda resusitasyona cevap vermeyerek kaybedildi. Oluş süresi ve kollateral durumuna bağlı olarak değişik klinik tablolarla izlenmiş olan bilateral internal karotis arteri okluzyonu ani oluştuğunda fatal seyredebilmektedir. Hastamızın klinik ve elde edilebilen laboratuar bulguları, literatürdeki bilateral internal karotis arteri okluzyonu vakalarına ait veriler doğrultusunda gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: lskemi, Karotid okluzyon, Prognoz, Strok.

BILATERAL INTERNAL CAROTİD OCCLUSİON, A CASE PRESENTATION

Şerefnur ÖZTÜRK1, Taşkın DUMAN1, Serap KAZAK1, Şenay ÖZBAKIR1

Wide variations were reported for etiologic spectrum and clinical course in bilateral internal carotid occlusion. There is no clear consideration for this condition because of its rare occurrence. A 65 years old female patient was admitted to our department with sudden loss of consciousness, urinary incontinence and vomiting. A massive infarct view which consistent with bilateral internal carotid occlusion was found on CT seans. She had hypertension, ischemic heart disease and atrial fibrillation. The patient died with cardiopulmonary arrest developed within hours. She did not respond to recussiation. Bilateral internal carotid occlusion which was reported with various clinical tables as dependent duration of occlusion and the status of collateral's, can be fatal if its occurrence is sudden. Clinical and laboratory features of our patient were reviewed according to bilateral internal carotid occlusion cases on the literature.

Keywords: Carotid occlusion, ıschemia, Prognosis, Stroke.

Şerefnur ÖZTÜRK, Taşkın DUMAN, Serap KAZAK, Şenay ÖZBAKIR. BILATERAL INTERNAL CAROTİD OCCLUSİON, A CASE PRESENTATION. Türk Beyin Damar Hast Derg. 1998; 4(2): 143-146
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w