ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 21 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Endovasküler tedaviye rağmen locked-in sendromu gelişen akut baziler trombozlu olgu. [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 56-59 | DOI: 10.5505/tbdhd.2015.88700

Endovasküler tedaviye rağmen locked-in sendromu gelişen akut baziler trombozlu olgu.

Yusuf İnanç1, Semih Giray1, Zülfikar Arlıer1, Özcan Kocatürk2
1Başkent Üniversitesi Adana Uygulama Ve Araştırma Hastanesi
2Harran Üniversitesi Nöroloji Anabilimdalı

Locked-in Sendromu; sadece vertikal bakışın ve üst göz kapağı hareketlerinın korunduğu kuadripleji, alt kraniyal sinir paralizisi ve mutizmden oluşan klinik bir tablodur. Bilinç korunur ve hastalar göz kırpma ile maksatlı iletişim kurabilirler. Locked-in sendromunun altında yatan en sık sebep baziler arter trombozudur. Bu çalışmada ani gelişen bilinç bulanıklığı, konuşma bozukluğu, horizontal bakış kısıtlılığı, sağda belirgin tüm ekstremitelerinde güçsüzlük ile başvuran, özgeçmişinde serebrovasküler hastalık hikayesi olan ve müdahale sınırının son dakikalarında bize ulaştığı için akut inme tedavi modalitelerinden sadece endovasküler mekanik tedavi ve intra-arteryel tromboliz uygulanan baziler arter trombozlu 49 yaşında erkek hasta sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Baziler arter trombozu, endovasküler tedavi, Locked-in Sendromu

A case with basilar artery thrombosis resulted in Locked-in syndrome in spite of endovascular treatment

Yusuf İnanç1, Semih Giray1, Zülfikar Arlıer1, Özcan Kocatürk2
1Başkent University Adana Research And Application Hospital
2Harran University Departman Of Neurology

Locked-in Sendrome is a clinical picture consist of quadriplegia, lower cranial nerve paralysis, and mutism with preservation of only vertical gaze and upper eyelid movement. Consciousness remains intact and the patient is able to communicate intentionally using eye blinking. The most common cause underlying the locked-in syndrome is thrombosis of the basilar artery. In this study, we reported a 49-years-old male with past medical history for cerebrovascular disease presented with acute basilar artery thrombosis, manifesting as reduced level of consciousness, weakness in all extremity dominated on the right side, speech impairment, horizontal gaze disorder and for reaching us of the last munite of endovascular intervention threshold, so it can perform only mechanical and intra-arterial thrombosis treatment method as an endovascular treatment modalities of acute stroke.

Keywords: Basilar artery thrombosis, endovascular treatment, Locked-in syndrome

Yusuf İnanç, Semih Giray, Zülfikar Arlıer, Özcan Kocatürk. A case with basilar artery thrombosis resulted in Locked-in syndrome in spite of endovascular treatment. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2015; 21(1): 56-59

Sorumlu Yazar: Yusuf İnanç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w