ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 28 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Türkiye'de akut inme yönetimi: Mevcut durum ve gelecek projeksiyonu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 1-13 | DOI: 10.5505/tbdhd.2022.92668

Türkiye'de akut inme yönetimi: Mevcut durum ve gelecek projeksiyonu

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Atilla Özcan Özdemir2
1Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Erişkin Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Akut inme, trombolitik, tPA, trombektomi, inme merkezi, inme ünitesi, vasküler nörolog.

Acute stroke management in Turkey: Current situation and future projection

Mehmet Akif Topçuoğlu1, Atilla Özcan Özdemir2
1Hacettepe University Hospitals, Faculty of Medicine, Neurology Department, Ankara, Türkiye
2Eskişehir Osmangazi University Hospital, Faculty of Medicine, Neurology Department, Eskişehir, Türkiye

Keywords: Acute stroke, thrombolytic, tPA, thrombectomy, stroke center, stroke unit, vascular neurologist.

Mehmet Akif Topçuoğlu, Atilla Özcan Özdemir. Acute stroke management in Turkey: Current situation and future projection. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2022; 28(1): 1-13

Sorumlu Yazar: Mehmet Akif Topçuoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w