ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 20 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İskemik serebral enfarktüs sonrası gelişen Ogilvie sendromu olgusu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 65-68 | DOI: 10.5505/tbdhd.2014.93063

İskemik serebral enfarktüs sonrası gelişen Ogilvie sendromu olgusu

İlay Hilal Kılıç, İlknur Dönmez, Cihat Uzunköprü, Ayşe Güler, Hadiye Şirin
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Ana Bilim Dalı, İzmir

Akut kolonik psödoobstrüksiyon, diğer adıyla Ogilvie Sendromu, saptanabilir herhangi bir mekanik obstrüksiyon olmadan kolonda gelişen akut dilatasyonun yol açtığı bir klinik durumdur. Erken tanı ve tedavi prognozu değiştirmektedir(1). 86 yaşında, sağ el dominant, erkek hasta, sağ orta serebral arter (OSA) anterior divizyon sulama alanında gelişen akut iskemik enfarkt nedeniyle nöroloji yoğun bakım ünitemize yatırıldı. Vital bulguları stabil seyreden, saturasyon düşüklüğü, elektrolit bozukluğu olmayan hastada, serebrovaskuler olayın onyedinci gününde batında distansiyon izlendi. 2 gündür gayta çıkışı olmayan hastanın rektal tuşede, rektumu boş saptandı. Lateral dekübit direkt batın grafileri çekildi. Sigmoid volvulustan şüphelenilen hastaya acil batın bilgisayarlı tomografisi çekildi. Batın BT’si ile de sigmoid kolonda mezoaksiyel volvulus düşünülen hastaya gastroenteroloji kliniğinde kolonoskopi yapıldı. Hepatik fleksuraya kadar ilerlendi. Volvulus görünümü izlenmedi. Kolonoskopi sonucunda hastada akut kolonik psödoobstrüksiyon (Ogilvie Sendromu) tanısı konuldu. Konservatif tedaviyle 24 saat sonra gayta çıkışı sağlandı. Bu olguyla, erken tanı ve tedaviyle mortalite ve morbiditesinin azaltılabildiği Ogilvie Sendromunun, serebral enfarktüs sonrası da görülebildiğine ve serebral enfarktüs sendromlu hastalarda batında distansiyon, konstipasyon gelişmesi halinde akılda bulundurulması gereken acil durumlardan biri olduğuna dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Ogilvie Sendromu, serebral enfarktüs, Pridostigmin, akut kolonik psödoobstrüksiyon, konstipasyon, kolonoskopi,

A case report of Ogilvie's syndrome in an ischemic stroke patient

İlay Hilal Kılıç, İlknur Dönmez, Cihat Uzunköprü, Ayşe Güler, Hadiye Şirin
Department Of Neurology, Ege University, İzmir, Turkey

Acute colonic pseudo-obstruction (ACPO), also known as Ogilvie’s Syndrome, is a clinical condition with acute dilatation of the colon without a provable cause. Early recognition and treatment of the condition is important in order to improve the outcome(1). An 86 year old right handed male patient, with an acute ischemic infarction in the area supplied by the right middle cerebral artery (MCA) anterior divison, was internalised to our intensive care unit of Neurology Department. Seventeen days after onset of the stroke, the patient, whose vitals, blood electrolite levels and oxygene saturation kept stabile developed an abdominal distention. He didn’t have any fecal excretion for 2 days and his rectum was found to be empty on the rectal touche’ examination. His lateral decubit abdominal x-rays were suspicious for sigmoid volvulus. His abdominal CT was also suspicious for mesoaxial volvulus, so the patient underwent a colonoscopy at the gastro enterology department. The colonoscope has reached the hepatic flexure but no volvulus has been observed. As the result of the colonoscopy the patient is diagnosed as acute colonic pseudoobstruction(Ogilvie’s Syndrome). With conservative treatment, fecal excretion has been provided in 24 hours. Here, we want to take attention that, Ogilvie’s syndrome, in which early diagnosis and treatment decreases mortality and morbidity rates, can also be seen in stroke patients and is one of the emergent situations which should be kept in mind for stroke patients who have abdominal distention and constipation.

Keywords: Ogilvie’s Syndrome, stroke, Prydostigmine, acute colonic pseudoobstruction, constipation, colonoscopy

İlay Hilal Kılıç, İlknur Dönmez, Cihat Uzunköprü, Ayşe Güler, Hadiye Şirin. A case report of Ogilvie's syndrome in an ischemic stroke patient. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2014; 20(2): 65-68

Sorumlu Yazar: İlay Hilal Kılıç, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w