ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 22 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Akut, Progresif ve Nadir Görülen Bir Serebrovasküler Hastalık: Derin Serebral Ven Tombozu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 65-67 | DOI: 10.5505/tbdhd.2016.93685

Akut, Progresif ve Nadir Görülen Bir Serebrovasküler Hastalık: Derin Serebral Ven Tombozu

Hatice Köse Özlece1, Musrafa Gök2, Ürfettin Huseyinoglu3, Ayşenur Yeksan3, Cafer Mutlu Sarıkaş3, Nergiz Hüseyinoglu1, Yusuf Ehi1
1Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Kars
2Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kars
3Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anestezi Ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Kars

Anahtar Kelimeler: Derin venöz tromboz, bitalamik enfarkt, serebrovasüler bozukluk

An Acute, Progressive and Rarely Seen Cerebrovascular Disease: Deep Cerebral Vein Thrombosis

Hatice Köse Özlece1, Musrafa Gök2, Ürfettin Huseyinoglu3, Ayşenur Yeksan3, Cafer Mutlu Sarıkaş3, Nergiz Hüseyinoglu1, Yusuf Ehi1
1Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Kars
2Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Kars
3Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Anesthesia and Reanimation, Kars

Keywords: Deep venous thrombosis, bitalamic infarct, cerebrovascular disorder

Hatice Köse Özlece, Musrafa Gök, Ürfettin Huseyinoglu, Ayşenur Yeksan, Cafer Mutlu Sarıkaş, Nergiz Hüseyinoglu, Yusuf Ehi. An Acute, Progressive and Rarely Seen Cerebrovascular Disease: Deep Cerebral Vein Thrombosis. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2016; 22(2): 65-67

Sorumlu Yazar: Hatice Köse Özlece, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w