ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 1 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
İskemik İnme İle Prezente Olan Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 33-37 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.97759

İskemik İnme İle Prezente Olan Takayasu Arteriti: İki Olgu Sunumu

Fergane Memmodova1, Nurettin Yavuz1, Ufuk Emre1, Cansu Söylemez1, Orhan Yağız1, Nuri Özgür Kılıçkesmez2
1İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İstanbul
2İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul

Takayasu arteriti kan damarlarının inflamasyonu ile seyreden nadir bir vaskülittir. Sıklıkla aort ve dallarında stenoz ve anevrizmatik genişlemelere neden olur. Iskemik inme bu hastalığın neden olduğu komplikasyonlar arasında önemli bir yere sahiptir. Bu vaka sunumunda iskemik inme ile başvuran ve Takayasu arteriti tanısı alan iki olguyu literatürdeki olgular eşliğinde tartışmak istedik.

Anahtar Kelimeler: Takayasu arteriti, iskemik inme, geçici iskemik atak.

Takayasu Arteritis Presenting with Ischemic Stroke: Two case reports

Fergane Memmodova1, Nurettin Yavuz1, Ufuk Emre1, Cansu Söylemez1, Orhan Yağız1, Nuri Özgür Kılıçkesmez2
1İstanbul Education and Research Hospital, Department of Neurology, İstanbul
2İstanbul Education and Research Hospital,Department of Radiology,İstanbul

Takayasu arteritis is a rare vasculitic disease characterized with inflamation of vessels. It commonly results stenosis and dilatations of aort and aortic branches. Ischemic Cerebrovascular Disease is one of the major complications of Takayasu arteritis. In this report we concluded two Takayasu arteritis cases in the light of current data whom presented with ischemic stroke clinical symptoms.

Keywords: Takayasu's arteritis, ischemic stroke, transient ischemic attack.

Fergane Memmodova, Nurettin Yavuz, Ufuk Emre, Cansu Söylemez, Orhan Yağız, Nuri Özgür Kılıçkesmez. Takayasu Arteritis Presenting with Ischemic Stroke: Two case reports. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(1): 33-37

Sorumlu Yazar: Fergane Memmodova, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w