ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 9 Issue : 1 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Kaktüs Şeklinde bifrontal hematom [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 45-45

Kaktüs Şeklinde bifrontal hematom

Süleyman Kutluhan, Galip Akhan, Betül Zantur, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta

Anahtar Kelimeler: Birontal hematom, kaktüs, BT.

The cactus shaped bifrontal hematoma

Süleyman Kutluhan, Galip Akhan, Betül Zantur, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu
Suleyman Demirel Üniversity Faculty Of Medicine Department Of Neurology, Isparta, Turkey

Keywords: Bifrontal hematoma, cactus, CT.

Süleyman Kutluhan, Galip Akhan, Betül Zantur, Hasan Rıfat Koyuncuoğlu. The cactus shaped bifrontal hematoma. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2003; 9(1): 45-45

Sorumlu Yazar: Süleyman Kutluhan, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale
w