ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 12 Issue : 2 Year : 2022


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
EŞ ZAMANLI ORTAYA ÇIKAN WEBER SENDROMU VE HOLMES TREMORU OLGUSU [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 61-64

EŞ ZAMANLI ORTAYA ÇIKAN WEBER SENDROMU VE HOLMES TREMORU OLGUSU

Serkan KILBAŞ1, Aylin YAMAN2, Galip AKHAN3
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Isparta
2Antalya Devlet Hastanesi Nöroloji Kliniği, Antalya
3Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği, İzmir

Beyin sapı, inme lezyonlarının sık rastlanıldığı bir bölgedir. Bununla birlikte beyin sapı sendromları, iskemik inme tabloları arasında az görülmektedir. Biz Weber sendromu ve Holmes tremorunun bir arada gözlendiği, kraniyal MRG’sinde talamus - mezensefalonda infarktları bulunan bir olguyu ilginç özellikleri ve sık görülmemesi nedeniyle bildirmeyi uygun gördük.

Anahtar Kelimeler: Weber sendromu, Holmes tremoru, akut iskemik inme

COINCIDENTALLY PRESENTING WEBER SYNDROME AND HOLMES TREMOR: A CASE REPORT

Serkan KILBAŞ1, Aylin YAMAN2, Galip AKHAN3
1
2
3

Brainstem is a common site for stroke lesions. However, brainstem syndromes are the rare types of ischemic stroke. Because of it`s interesting features and its rarity, we report a case with Weber syndrome and Holmes tremor whose cranial MR imaging study showed thalamic and mesencephalic infarcts.

Keywords: Weber syndrome, Holmes tremor, acute ischemic stroke

Serkan KILBAŞ, Aylin YAMAN, Galip AKHAN. COINCIDENTALLY PRESENTING WEBER SYNDROME AND HOLMES TREMOR: A CASE REPORT. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2006; 12(2): 61-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w