ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 23 Issue : 3 Year : 2023


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Spinal dural arteriovenöz fistül deneyimimiz: 4 Olgu Sunumu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 91-96 | DOI: 10.5505/tbdhd.2017.99705

Spinal dural arteriovenöz fistül deneyimimiz: 4 Olgu Sunumu

Zeynep Ezgi Balçık1, Merve Yatmazoğlu1, Songül Şenadım1, Mücahid Erdoğan1, Hatem Hakan Selçuk2, Batuhan Kara2, Hayrunisa Dilek Ataklı1
1Bakırköy Prof. Dr. M. Osman Ruh Sağlığı Ve Sinir Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Nöroradyoloji

Dural arter ve perimedüller venöz sistem arasında oluşan düşük akıma sahip şantların sebep olduğu spinal dural arteriovenöz fistül, ilerleyici miyelopati tablosu ile seyreder. Sıklıkla torakolomber bölgede saptanır. Geri dönüşsüz özürlülüğe sebep olabilmesi nedeniyle ayırıcı tanının doğru yapılması önemlidir. Biz bu olgu sunumunda miyelopati bulgularıyla seyreden, spinal dural arteriovenöz fistül tanısı alan ve farklı şekillerde sonuçlanan 4 olguyu klinik ve radyolojik olarak tartışmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: spinal dural artiovenöz fistül, endovasküler, spinal arteriovenöz malformasyon

Our experience of spinal dural arteriovenous fistula: 4 case reports

Zeynep Ezgi Balçık1, Merve Yatmazoğlu1, Songül Şenadım1, Mücahid Erdoğan1, Hatem Hakan Selçuk2, Batuhan Kara2, Hayrunisa Dilek Ataklı1
1Bakırköy Education And Research Hospital For Psychiatric And Neurological Diseases, Neurology
2Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education And Research Hospital, Neuroradiology

Spinal dural arteriovenous fistula, which is caused by the low flow shunts between dural arteries and the perimedullary venous system shows progressive myelopathy signs. It is usually found in the thoracic region. It is vital to accurately make differential diagnosis since the disease may cause irreversible injury. In this case report we aimed to discuss four cases of spinal arteriovenous fistula that showed different outcomes.

Keywords: spinal dural arteriovenous fistula, endovascular, Spinal arteriovenous malformation

Zeynep Ezgi Balçık, Merve Yatmazoğlu, Songül Şenadım, Mücahid Erdoğan, Hatem Hakan Selçuk, Batuhan Kara, Hayrunisa Dilek Ataklı. Our experience of spinal dural arteriovenous fistula: 4 case reports. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2017; 23(3): 91-96

Sorumlu Yazar: Zeynep Ezgi Balçık, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w