ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

DERGİ HAKKINDA

DERGİ HAKKINDA

Kurumsallık:
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği’nin yayın organıdır.

İçerik:
Sinir sisteminin damar hastalıkları ve bağlantılı alanlarında; Nöroloji, Nöroşirurji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Nöro-otoloji, Nöro-oftalmoloji, Damar Cerrahisi, Radyoloji, Nükleer Tıp, Anestezi, Acil Tıp, Halk Sağlığı, Fizyoloji, Nöropatoloji, Nörofizyoloji, Vasküler Nöroloji, Girişimsel Vasküler Nöroloji ve Nöroloji Yoğun Bakım bilim dallarından gelen yazıları yayınlar. Beyin Damar Hastalıkları, Girişimsel nöroloji, Vasküler nöroloji, Nörolojik yoğun bakım, İnme epidemiyolojisi, İnmede sekonder koruma, Akut inme tedavisi, Endovasküler tedavi derginin özel ilgi alanıdır. Tüm yazılar Grammarly ve iThenticate intihal engelleme programı ile kontrol edilir.

Kategoriler:
Dergide, gerek klinik gerekse temel incelemeler sonucunda elde edilen özgün araştırma, kısa rapor, olgu bildirisi, tıp haberi, editöre mektup, temel bilgiler ve derleme niteliklerine uygun yazıları yayınlar.

Standartlar:
Yayınlanması amacıyla gönderilen yazılar Uluslararası Tıp Dergi Editörleri Komitesi tarafından oluşturulan ve güncellenen, Biyomedikal Dergilere Gönderilen Makalelerde Bulunması Gereken Standartlara uygun olarak hazırlanmış olmalıdır.

Etik: değerler:
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi Helsinki Deklarasyonu etik standartlarına uymayı prensip olarak kabul eder.

Sorumluluk:
Dergiye gönderilen yazıların tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu, yayın kurallarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltilmek üzere yazarına geri göndermek ve biçimsel olarak düzenlemek yetkisindedir.

Dil:
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yazıların geliş tarihleri ve kabul ediliş tarihleri makalenin yayımlandığı sayıda belirtilir.

Yayımlanma sıklığı:
Dergi, Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanır.

Telif Hakkı ve Açık Erişim Politikası:
Yayına kabul edilen ya da yayınlanan yazıların telif hakkı tamamen Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi’ne aittir ancak dergi ‘Açık Erişim’ bir dergidir ve içeriğine doğrudan ulaşılabilesini sağlar. Dergi, bilimsel bilgi ve araştırmalar için global açık erişim geliştirilmesini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Yayıncı telif haklarına sahip olmakla birlikte Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 Unported (CC BY-NC) Lisansı gereğince online olarak yayımlanmış tüm makalelerin okuyucular, bilim insanları ve kurumlar tarafından orijinal makale ye atıf yapılmak koşuluyla serbestçe kullanılabilmesine (içeriği değiştirilmemek koşuluyla makalenin indirilmesi, dağıtılması, yazdırılabilmesi, kopyalanması) olanak tanımaktadır. Makalenin ticari amaçla kullanımı için yayımcıdan imzalı izin alınması gereklidir. Makalelere ya da dergiye kısmen ya da tamamen abonelik söz konusu olmadığı gibi, makalelerin kayıt işlemleri sırasında veya makalelerinin yayınlanması için yazarlardan her hangi bir ücret talep edilmez. Dergiye yazı gönderen araştırmacılar, yazılarının yayına kabul edilmesi ile birlikte bu şartları da kabul etmiş sayılırlar.

LookUs & Online Makale
w