ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi - Türk Beyin Damar Hast Derg: 29 (2)
Cilt: 29  Sayı: 2 - 2023
1.
Kapak
Cover

Sayfalar I - V

DERLEME
2.
Vasküler sağlık için balık yağı kullanımı
The use of fish oils for vascular health
Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2023.77699  Sayfalar 54 - 58

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
3.
Serebellar iskemik lezyonlarının lokalizasyonuna göre, prognoz öngörülebilir mi?
Can the prognosis be predicted according to the localization of cerebellar ischemic lesions?
Taylan Altıparmak, Bijen Nazlıel, Hale Zeynep Batur Çağlayan, Nil Tokgöz
doi: 10.5505/tbdhd.2023.27167  Sayfalar 59 - 67

4.
Acil servise başvuran akut inme hastalarında vasküler görüntüleme ve endovasküler tedavi sırasında kullanılan kontrast maddenin nefropati ve prognoz üzerindeki etkisi
The effect of contrast agent used during vascular imaging and endovascular treatment on nephropathy and prognosis in acute stroke patients admitted to the emergency department
Özlem Aykaç, Engin Özakın, Atilla Özcan Özdemir, Muhammed Evvah Karakılıç, Ezgi Sezer Eryıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2023.75437  Sayfalar 68 - 76

5.
Mekanik trombektomi yapılan iskemik inme hastalarında intravenöz trombolitik tedavinin prognoz ve intraserebral kanama üzerine etkisi
Effect of intravenous thrombolytic treatment on prognosis and intracerebral hemorrhage in stroke patients treated with mechanical thrombectomy
Serhan Yıldırım
doi: 10.5505/tbdhd.2023.78557  Sayfalar 77 - 83

6.
Mekanik trombektomi uygulanan hastalarda anjiografik parametreler ile radyasyon dozu arasındaki ilişki
The relationship between angiographic parameters and radiation dose in patients undergoing mechanical thrombectomy
Çetin Kürşad Akpınar, Hasan Doğan, Berkhan Topaktaş, Şüheda Çalak, Ali İhsan Yardım, Fatih Çekim
doi: 10.5505/tbdhd.2023.24855  Sayfalar 84 - 88

7.
Endovasküler inme tedavisi sonrası yeni bir bölgeye emboli gelişimi için risk faktörleri
Risk factors for the development of embolism to a new territory after endovascular stroke treatment
Ümit Görgülü, Özlem Aykaç, Zehra Uysal kocabaş, Fatma Ger Akarsu, Baki Dogan, Ezgi Yılmaz, Atilla Özcan Özdemir
doi: 10.5505/tbdhd.2023.35492  Sayfalar 89 - 96

OLGU BILDIRILERI
8.
Travmatik perikallosal arter anevrizmasının neden olduğu gecikmiş nörolojik bozulma ve intrakraniyal hematom: Olgu sunumu
Delayed neuorological deteriorantion and intracranial, hematoma caused by traumatic pericallosal artery aneurysm: A case report
Abdullah Topçu, Ahmet Kürşat Kara, Kaan Özalpay, Zahir Kızılay, Ozan Işık
doi: 10.5505/tbdhd.2023.83702  Sayfalar 97 - 101

EDITÖRE MEKTUP
9.
CADASIL’de yüksek rezolüsyonlu manyetik rezonans görüntüleme: Olgu resmi
High resolution magnetic resonance imaging in CADASIL: A case vignette
Tuğba Özüm, Mehmet Akif Topçuoğlu, Rahşan Göçmen, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2023.81904  Sayfalar 102 - 105

LookUs & Online Makale
w