ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
En Çok İndirilen Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

TEMEL BILGILER
1.
Laküner infarktlar ve laküner sendromlar
Lacunar infarcts and lacunar syndromes
Ali Kemal Erdemoğlu, Eser Başak Sevgi
doi: 10.5505/tbdhd.2011.25744   2011; 17 - 2 | Sayfalar 37 - 48

DERLEME
2.
Kafa içi basınç artışı nörosonolojisi
Neurosonology of intracranial pressure increase
Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2011.87597   2011; 17 - 3 | Sayfalar 77 - 87

3.
İnmede beyin ödemi ve kafa içi basınç artışı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği uzman görüşü
Brain edema and intracranial pressure increase in stroke: Expert opinion from Turkish Cerebrovascular Diseases Society
Levent Güngör, Hadiye Şirin, Tuğçe Mengi, Hasan Hüseyin Kozak, Mine Hayriye Sorgun, Bijen Nazliel, Burcu Acar Çinleti, Şerefnur Öztürk, Mehmet Yasir Pektezel, Dilek Necioglu Örken, Mehmet Uğur Çevik, Zehra Uysal Kocabaş, Ezgi Sezer Eryıldız, Vesile Öztürk, Canan Togay Işıkay, Mehmet Akif Topçuoğlu, Bilgehan Atılgan Acar, Erdem Yaka, Aysel Milanlıoğlu, Derya Tatlısuluoğlu Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2021.76376   2021; 27 - 2 | Sayfalar 65 - 132

4.
İnme klinik pratiğinde NOAK kullanımı: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Uzman Görüşü
Use of NOAC in clinical practice of stroke: Expert Opinion of the Turkish Society of Cerebrovascular Diseases
Bilgehan Acar, Çetin Kürşad Akpınar, Zekeriya Alioglu, Zulfikar Arlier, Ethem Murat Arsava, Emrah Aytaç, Demet Funda Baş, Recep Baydemir, Murat Çabalar, Mehmet Uğur Çevik, Alper Eren, Semih Giray, İbrahim Levent Güngor, Erdem Gürkaş, Özlem Kayım Yıldız, Hasan Hüseyin Kozak, İpek Midi, Aysel Milanlıoğlu, Bijen Nazliel, Mehmet Akif Topcuoglu Ve Ark.
doi: 10.5505/tbdhd.2020.26213   2020; 26 - 3 | Sayfalar 190 - 235

5.
İnme sonrası afazi ve yaşam kalitesi
Post stroke aphasia and quality of life
Onur Armağan
doi: 10.5505/tbdhd.2011.69775   2011; 17 - 3 | Sayfalar 89 - 94

6.
Beyin ölümü tanısında destekleyici bir test olarak transkranial Doppler ultrasonografisi
Transcranial Doppler ultransonography as a confirmative diagnostic test in brain death: a review
Ali Ünal, Babür Dora
doi: 10.5505/tbdhd.2012.27147   2012; 18 - 3 | Sayfalar 49 - 58

7.
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases

2016; 22 - 0 Kongre Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 54
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants
Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2013.33042   2013; 19 - 2 | Sayfalar 35 - 45

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
9.
İnme rehabilitasyon programı ile kombine edilen ayna tedavisinin motor ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkinliğinin araştırılması
The efficacy of mirror therapy combined with conventional stroke rehabilitation program on motor and functional recovery
Selen Kuzgun, Merih Özgen, Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Canan Baydemir
doi: 10.5505/tbdhd.2012.14622   2012; 18 - 3 | Sayfalar 77 - 82

DERLEME
10.
İnmede birincil ve ikincil korunma: Diabetes mellitus olgularına yaklaşım
Primary And Secondary Prevention In Stroke: Approact To Diabetes Mellitus Cases
Derya Uludüz, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.83803   2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 6

11.
Antiagregan tedaviler
Antiagregant treatments
Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2012.08208   2012; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 5

TEMEL BILGILER
12.
Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme
Nutrition in Patients with Head Trauma
Burcu Totur, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24633   2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 6

KISA RAPOR
13.
Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış
Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases
Ali Akyol, Saliha Yeter Amasyali, Ahmet Şair, Ayça Özkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.92063   2017; 23 - 2 | Sayfalar 62 - 67

OLGU BILDIRILERI
14.
Baziler arter fenestrasyonuna bağlı geliştiği düşünülen iskemik inme vakası
Association between basilar artery fenestration and ischemic stroke: A case report
Atak Karabacak, Ayşe Beyza Bilgin, Ahmet Kasım Kılıç, Banu Özen Barut
doi: 10.5505/tbdhd.2020.33866   2020; 26 - 2 | Sayfalar 186 - 189

DERLEME
15.
İskemik inmede ikili antiagregan tedavi
Dual antiplatelet therapy in ischemic stroke
Birsen İnce
doi: 10.5505/tbdhd.2019.58561   2019; 25 - 2 | Sayfalar 86 - 93

16.
Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 3. Türkiye İnme Akademisi Özel Sayısı
Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases 3rd Stroke Academy of Turkey Special Issue

2019; 25 - 0 İnme Akademisi Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 170

17.
İnme Ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar
Stroke Unit: General principles and standards
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.30932   2015; 21 - 1 | Sayfalar 4 - 22

TIP HABERI
18.
SVH’nin Tarihçeşi: İbn-İ Şerif ve Balzac’tan iki Tedavi Örneği
History of CVD: Two Therapy Examples From Ibn-I Şerif and Balzac
Çağatay Öncel
doi: 10.5505/tbdhd.2012.43534   2012; 18 - 2 | Sayfalar 31 - 34
Makale Özeti |Tam Metin PDF

19.
Yenilenen kılavuzlar ışığında global serebral iskemide hipotermi: ne yapmalı?
Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2011.42713   2011; 17 - 1 | Sayfalar 9 - 12
Makale Özeti |Tam Metin PDF

KISA RAPOR
20.
Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections
Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2013.49368   2013; 19 - 1 | Sayfalar 23 - 27

LookUs & Online Makale
w