ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
En Çok İndirilen Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

En Çok İndirilen Makaleler

TEMEL BILGILER
1.
Laküner infarktlar ve laküner sendromlar
Lacunar infarcts and lacunar syndromes
Ali Kemal Erdemoğlu, Eser Başak Sevgi
doi: 10.5505/tbdhd.2011.25744   2011; 17 - 2 | Sayfalar 37 - 48

DERLEME
2.
Kafa içi basınç artışı nörosonolojisi
Neurosonology of intracranial pressure increase
Mehmet Akif Toğçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2011.87597   2011; 17 - 3 | Sayfalar 77 - 87

3.
İnme sonrası afazi ve yaşam kalitesi
Post stroke aphasia and quality of life
Onur Armağan
doi: 10.5505/tbdhd.2011.69775   2011; 17 - 3 | Sayfalar 89 - 94

4.
Beyin ölümü tanısında destekleyici bir test olarak transkranial Doppler ultrasonografisi
Transcranial Doppler ultransonography as a confirmative diagnostic test in brain death: a review
Ali Ünal, Babür Dora
doi: 10.5505/tbdhd.2012.27147   2012; 18 - 3 | Sayfalar 49 - 58

5.
Yeni Antikoagülanlar Perspektifinde Atriyal Fibrilasyon ve İnme
Atrial fibrillation and stroke in the perspective of new oral anticoagulants
Demet Funda Baş, Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava
doi: 10.5505/tbdhd.2013.33042   2013; 19 - 2 | Sayfalar 35 - 45

6.
VII. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi Özel Sayısı
7th National Congress of Cerebrovascular Diseases

2016; 22 - 0 Kongre Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 54
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
7.
İnme rehabilitasyon programı ile kombine edilen ayna tedavisinin motor ve fonksiyonel iyileşme üzerine etkinliğinin araştırılması
The efficacy of mirror therapy combined with conventional stroke rehabilitation program on motor and functional recovery
Selen Kuzgun, Merih Özgen, Onur Armağan, Funda Taşçıoğlu, Canan Baydemir
doi: 10.5505/tbdhd.2012.14622   2012; 18 - 3 | Sayfalar 77 - 82

DERLEME
8.
İnmede birincil ve ikincil korunma: Diabetes mellitus olgularına yaklaşım
Primary And Secondary Prevention In Stroke: Approact To Diabetes Mellitus Cases
Derya Uludüz, Taşkın Duman
doi: 10.5505/tbdhd.2014.83803   2014; 20 - 1 | Sayfalar 1 - 6

9.
Antiagregan tedaviler
Antiagregant treatments
Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2012.08208   2012; 18 - 1 | Sayfalar 1 - 5

KISA RAPOR
10.
Cinsel Aktivite Başağrısı: Olgular Eşliğinde Güncel Bir Bakış
Headache Associated With Sexual Activity: A Current Overview Accompanied By Cases
Ali Akyol, Saliha Yeter Amasyali, Ahmet Şair, Ayça Özkul
doi: 10.5505/tbdhd.2017.92063   2017; 23 - 2 | Sayfalar 62 - 67

TEMEL BILGILER
11.
Kafa Travmalı Hastalarda Beslenme
Nutrition in Patients with Head Trauma
Burcu Totur, Meryem Yavuz
doi: 10.5505/tbdhd.2013.24633   2013; 19 - 1 | Sayfalar 1 - 6

TIP HABERI
12.
Yenilenen kılavuzlar ışığında global serebral iskemide hipotermi: ne yapmalı?
Therapeutic hypothermia in global cerebral ischemia after renewed cardiopulmonary resuscitation guidelines
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Özlem Kayım Yıldız
doi: 10.5505/tbdhd.2011.42713   2011; 17 - 1 | Sayfalar 9 - 12
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
SVH’nin Tarihçeşi: İbn-İ Şerif ve Balzac’tan iki Tedavi Örneği
History of CVD: Two Therapy Examples From Ibn-I Şerif and Balzac
Çağatay Öncel
doi: 10.5505/tbdhd.2012.43534   2012; 18 - 2 | Sayfalar 31 - 34
Makale Özeti | Tam Metin PDF

DERLEME
14.
İnme Ünitesi: Genel ilkeler ve standartlar
Stroke Unit: General principles and standards
Mehmet Akif Topçuoğlu, Ethem Murat Arsava, Atilla Özcan Özdemir, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.30932   2015; 21 - 1 | Sayfalar 4 - 22

LITERATÜR ÖZETLERI
15.
Akut iskemik inmede son yaklaşımlar
Recent approaches in acute ischemic stroke
Selim Kayacı, Erdem Gürkaş, Şule Bilen, Gıyas Ayberk, Faik Özveren
doi: 10.5505/tbdhd.2011.25743   2011; 17 - 2 | Sayfalar 49 - 54

KISA RAPOR
16.
Vertebral arter diseksiyonunda klinik ve radyolojik değerlendirme
Clinical and radiological evaluation in vertebral artery dissections
Murat Çabalar, Samiye Uysal, Aslı Demirtaş Tatlıdede, Hakan Hatem Selçuk, Batuhan Kara, Vildan Ayşe Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2013.49368   2013; 19 - 1 | Sayfalar 23 - 27

DERLEME
17.
İnme Sonrası: Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği İnme Tanı Ve Tedavi Kılavuzu – 2015
After Stroke: Guidelines Of Turkish Society Of Cerebrovascular Diseases – 2015
Mustafa Bakar, Mehmet Fatih Özdağ, İsmet Melek, Derya Uludüz, Gülnur Tekgöl Uzuner, Onur Armağan, Merih Özgen, Nilda Turgut, Baki Göksan, Kürşad Kutluk, Nevzat Uzuner
doi: 10.5505/tbdhd.2015.65487   2015; 21 - 3 | Sayfalar 169 - 179

18.
2015 Ali Özeren Beyin Damar Hastalıkları Okulu

2015; 21 - 0 Okul Özel Sayısı | Sayfalar 1 - 35
Makale Özeti | Tam Metin PDF

OLGU BILDIRILERI
19.
Bilateral anterior inferior serebellar arter infarktı
Bilateral anterior inferior cerebellar artery infarction
Demet İlhan Algın, Mehmet Korkmaz, Şevket Yalın
doi: 10.5505/tbdhd.2012.02996   2012; 18 - 1 | Sayfalar 20 - 22

DERLEME
20.
Servikal ve İntrakranial Arter Diseksiyonkları
Cervical and Intracranial Artery Dissections
Sevinç Aktan
doi: 10.5505/tbdhd.2012.65375   2012; 18 - 2 | Sayfalar 25 - 30

LookUs & Online Makale
w