ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskıdaki Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Baskıdaki Makaleler

OLGU BILDIRILERI
1.
Talamik hematoma bağlı gelişen akut başlangıçlı hemiballismus: Olgu sunumu
Acute-onset hemiballismus due to thalamic hematoma: A case report
Recep Baydemir, Şeyma Benli, Murat Gültekin
doi: 10.5505/tbdhd.2021.34866  Sayfa 0

2.
Solunum arrestiyle getirilen genç bir hastada Beck sendromu
Beck syndrome in a young patient with respiratory arrest
Hacı Ali Erdoğan, İbrahim Acır, Vildan Yayla
doi: 10.5505/tbdhd.2020.04696  Sayfa 0

3.
İnfektif endokardite bağlı septik embolide intravenöz trombolitik tedavi uygularsak ne olur? Olgu sunumu
What happens when you treat septic cerebral emboli with intravenous thrombolytic treatment ? A case report
Gülsüm Saruhan, Ayse Güler, Hadiye Şirin, Neşe Çelebisoy
doi: 10.5505/tbdhd.2021.31549  Sayfa 0

4.
Muhtemel ailesel Akdeniz ateşi ile ilişkili genç beyin sapı enfarktı olgusu: Vaka sunumu
Brain stem infarction in a young patient associated with probable familial Mediterranean fever: A case report
Erman Altunışık, İlhan Çağ, Ali Arık
doi: 10.5505/tbdhd.2021.09326  Sayfa 0

5.
Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor
Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report
Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata Mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, Bita Bita, Yalda Sadeghpour, Elif Sariönder Gençer
doi: 10.5505/tbdhd.2021.52386  Sayfa 0

6.
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu
Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report
Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan
doi: 10.5505/tbdhd.2021.32704  Sayfa 0

7.
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu
Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman
Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2021.54771  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
8.
Metabolik Sendrom tanısı alan genç ve orta yaşlı bireylerde sessiz serebral iskemi ve bilişsel fonksiyonların değerlendirilmesi
Evaluation of silent cerebral ischemia and cognitive functions in young and middle- aged patients with metabolic syndrome
Gülmine Dündar Yalçınkaya, Şehnaz Başaran
doi: 10.5505/tbdhd.2021.23600  Sayfa 0

9.
Hipertrigliseridemi ve hipotrigliseridemi akut iskemik inmede prognozu nasıl etkiler ve prevalansı nedir?
How do hypertriglyceridemia and hypotriglyceridemia affect prognosis in acute ischemic stroke and what is their prevalence?
Zeynep Ziroglu, Mine Hayriye Sorgun, Elif Fatma Taban, Sabiha Tezcan Aydemir, Hafize Çotur Levent, Çağrı Ulukan, Sefer Rzayev, MÜGE KUZU KUMCU, Volkan Yılmaz, Inci Sule Ozer, anwar rawandi, CANAN TOGAY ISIKAY
Sayfa 0

LookUs & Online Makale
w