ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113

Attention: These articles have been accepted for publication; however, this list does not indicate the order in which articles will be published. As new articles are accepted, the order displayed here will change.

Baskıdaki Makaleler - Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi

Baskıdaki Makaleler

OLGU BILDIRILERI
1.
Hemorajik inme sonrası kombine santral diyabet insipidus ve serebral tuz kaybı sendromu-İlk rapor
Combined central diabetes insipidus and cerebral salt wasting syndrome after hemorrhagic stroke-First report
Taraneh Majidi, Elyar Sadeghi Hokmabadi, Farhad Mirzaei, Ata Mahmoodpoor, Jalal Etemadi, Ali Taghizadieh, Bita Bita, Yalda Sadeghpour, Elif Sariönder Gençer
doi: 10.5505/tbdhd.2021.52386  Sayfa 0

2.
Fokal nöbet ve hemorajik stroke benzeri tablo ile prezente olan Extra Skeletal Ewing sarkomu: Olgu sunumu
Extra Skeletal Ewing’s sarcoma presented with focal seizure and hemorrhagic stroke-like table: A case report
Erman Altunışık, Ali Zeynal Abidin Tak, Yaşar Altun, Ali Haydar Baykan
doi: 10.5505/tbdhd.2021.32704  Sayfa 0

3.
Genç bir kadında saç yıkaması sonrası bilateral vertebral arter diseksiyonu
Bilateral vertebral artery dissection after hair washing in a young woman
Murat Çabalar, Semih Giray, Yusuf İnanç
doi: 10.5505/tbdhd.2021.54771  Sayfa 0

4.
Asemptomatik CADASIL hastasında SARS-CoV-2 virüsü tarafından tetiklenen multipl serebral enfarktlar: Olgu sunumu
Multiple cerebral infarcts triggered by SARS-CoV-2 virus in an asymptomatic CADASIL patient: Case report
İpek Güngor Doğan, Özge Gönül Öner, Merih Kalamanoglu Balcı, Gülay Kenangil, Serkan Demir
doi: 10.5505/tbdhd.2022.74429  Sayfa 0

DERLEME
5.
Pandemi döneminde sağlık iletişimine bir örnek: TBDHD için yapılan sağlık iletişimi çalışmaları (2021)
An example of health communication in the pandemic period: Health communication studies for TCVDS (2021)
Sırrı Serhat Serter
doi: 10.5505/tbdhd.2022.89156  Sayfa 0

ÖZGÜN ARAŞTIRMA
6.
COVID-19 pandemisi döneminde akut inme yönetimi
Acute stroke management during COVID-19 pandemic
Murat Polat, Baki Doğan
doi: 10.5505/tbdhd.2022.46547  Sayfa 0

7.
Bir devlet hastanesi bünyesinde bulunan bağımsız nitelikteki inme ünitesinin verileri
Data of the independent stroke unit in the state hospital
Refik Kunt, Rahime Aslan
doi: 10.5505/tbdhd.2022.08216  Sayfa 0

8.
Komada optik sinir kılıf çapının prognostik değeri
Prognostic value of optic nerve sheath diameter in coma
Tuğçe Mengi, Mustafa Kaçmaz, Hüseyin Yakar
doi: 10.5505/tbdhd.2022.09216  Sayfa 0

LookUs & Online Makale
w