https://jag.journalagent.com/images/submit_tur.png
 
 
Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. Kabul edilen makaleler: TBDHD-16362 | DOI: 10.5505/tbdhd.2020.16362  

Davranış Bozukluğu ile ortaya çıkan baziller tepe sendromu

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Eskişehir Şehir Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Eskişehir
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Sakarya

Baziller tepe sendromu (BTS) distal baziler arter tarafından beslenen rostral beyin sapı, talamus, serebellum temporal ve oksipital bölgelerin enfarktüsü ve olarak tanımlanır. Görme, okülomotor bozukluklar, bilinç değişikliği, konuşma bozuklukları, nöbetler ve halüsinasyonlar gibi farklı belirtiler görülebilmektedir. Başlangıç semptomları toplumsal çekilme, konuşmada azalma ve uygunsuz gülme tepkileri olan 51 yaşındaki baziller tepe sendromlu kadın hasta bildirilmiştir. Bu tazıda ileri yaşlarda ani davranış bozuklukları ile başvuran olguların yönetiminde nörolojik muayene ve nörogörüntülemenin önemini vurgulamaktadır. Nadir başlangıç bulguları ile ortaya çıkan BTS tanılı hasta sunulmuştur. Klinisyenlerin duygudurum, kişilik değişiklikleri ve davranış bozuklukları gibi farklı semptomlar ve bulgularla ortaya çıkabilecek BTS açısından dikkatli olması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Baziller tepe sendromu, davranış bozukluğu, bulgular.


Top of the basilar syndrome presenting through behavioral disorders

Zeynep Özözen Ayas1, Dilcan Kotan2
1Department of Neurology, Eskişehir City Hospital, Eskişehir, Turkey
2Department of Neurology, Sakarya University Medical Faculty, Sakarya, Turkey

Top of the basilar syndrome (TOB-S) is defined as the infarction of rostral brain stem and thalamus, cerebellum, and temporal and occipital regions that are supplied by distal basilar artery. Different symptoms can be seen such as visual, oculomotor disturbances, altered consciousness, speech disorders, seizure, and hallucinations. In this article, we report that a 51-year-old female patient whose initial symptoms were social withdrawal, decreased of speech and inappropiate laugh affects and diagnosed with top of the basilar syndrome. This report emphasize that the importance of neurological examination and neuroimaging in the management of cases presenting with sudden behavioral disorders at older age. We report a patient with TOB-S which a rare presentation. Clinicians must be alert to exist TOB-S which may occurs with different symptoms and signs like as changes in mood, personality and behavioral disorders.

Keywords: Top of the basilar syndrome, behavioral disorder, symptoms.
Sorumlu Yazar: Zeynep Özözen Ayas, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
Anasayfa | Dergi Hakkinda | Yayın Kurulu| Yayın Kuralları |Yayın Evi |Dergi Arşivi | İletişim

Copyright © 2021 TBDHD
Bu sitenin tüm hakları Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisine aittir.
LookUs & Online Makale