ISSN 1301-1375 | e-ISSN 2146-9113
Volume : 29 Issue : 2 Year : 2024


Turkish Journal of Cerebrovascular Diseases
Vasküler sağlık için balık yağı kullanımı [Türk Beyin Damar Hast Derg]
Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 54-58 | DOI: 10.5505/tbdhd.2023.77699

Vasküler sağlık için balık yağı kullanımı

Ethem Murat Arsava
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Ankara

İnsanların vasküler sağlığının korunması veya iyileştirilmesi için beslenme ile ilgili çeşitli alışkanlıkların değiştirilmesi ve gıda takviyelerinin kullanılmasının rolü çok uzun yıllardan bu yana devam eden bir araştırma konusudur. Bu bağlamda en çok gündeme gelen başlıklardan bir tanesi balık yağlarıdır. Gerek kimyasal yapısındaki çeşitlilik, gerekse doğal kaynaklardan elde edilen veya takviye olarak sunulan preperatlardaki farklılık balık yağının vasküler sağlıktaki olası faydasının anlaşılmasını zorlaştırmaktadır. Bu derlemede balık yağı kavramı ile ilgili terminoloji, kullanılan preperatlar arasındaki farklılıklar ve vasküler sağlık alanındaki en güncel bilgi ve tartışmaların özetlenmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Balık yağı, omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, beslenme, kalp damar sağlığı.

The use of fish oils for vascular health

Ethem Murat Arsava
Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Neurology, Ankara, Türkiye

The role of dietary interventions and use of supplements to protect or improve vascular health has been an ongoing research topic for many years. In this context, one of the most frequently discussed topics is fish oils. Both the diversity in its chemical structure and the difference in its composition either obtained from natural sources or offered as supplements make it difficult to understand the possible benefits of fish oil in vascular health. In this review, it is aimed to summarize the terminology related to the concept of fish oil and discuss the most recent information and discussions of its use in the field of vascular health, with a specific emphasis on the differences between the commercially available preparations.

Keywords: Fish oil, omega-3 and omega-6 fatty acids, nutrition, cardiovascular health.

Ethem Murat Arsava. The use of fish oils for vascular health. Türk Beyin Damar Hast Derg. 2023; 29(2): 54-58

Sorumlu Yazar: Ethem Murat Arsava, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale
w